Nieuwsbericht

Covid-19- toeslag via het groeipakket

6 juli 2020

Gezinnen die het financieel zwaar hebben en een inkomensverlies hadden van minstens 10% door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning krijgen van € 120 via het Groeipakket. Je kan de COVID-19-toeslag aanvragen bij je uitbetaler van het groeipakket tot en met 31 oktober.

Voor wie is de COVID-19-toeslag bestemd?

De toeslag is er voor gezinnen:

  • met kinderen die een Groeipakket ontvangen;
  • én die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020;
  • én waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro (bruto) Om het maandelijkse gezinsinkomen te berekenen, wordt ook gekeken naar het vakantiegeld en de eindejaarspremie.

 Hoeveel bedraagt de toeslag?

Je ontvangt éénmalig een extra bedrag van 120 euro voor elk kind dat recht heeft op een Groeipakket.

Dat bedrag ontvang je in drie schijven van 40 euro.

 Hoe kun je de toeslag aanvragen?

Je ontvangt de COVID-19-toeslag niet automatisch. Een aanvraag is nodig.

Je vraagt de toeslag aan via je uitbetaler van het groeipakket. Dat kan nog tot en met 31 oktober 2020.

Ken je jouw uitbetaler niet? Je vindt de contactgegevens onder Mijn Groeipakket.

Wens je hulp bij de aanvraag, contacteer dan de sociale dienst van het OCMW op het telefoonnummer 089 20 19 80 of mail ocmw@bocholt.be