Nieuwsbericht

Werken Reppel-centrum zijn gestart op 4 augustus

10 juli 2020

Op dinsdag 4 augustus – direct na het bouwverlof – is Wegenbouw Goijens uit Bree gestart met deel 5 van de werken om het centrum van Reppel te verfraaien. Dat is het sluitstuk in de volledige vernieuwing van de Reppelerweg.

Deel 1: 2006 – tussen Grote Baan en Waterstraat
Deel 2: 2007 – tussen Waterstraat en Bormanstraat
Deel 3: 2008 – tussen centrum en Galgenbergstraat
Deel 4: 2008 – tussen Galgenbergstraat en Meierbroekstraat

Het stuk tussen de Bormanstraat tot aan Café De Buis is dus deel 5 van de werken aan de Reppelerweg.
Schepen van openbare werken Erik Van Mierlo: “De aannemer kan op vrij korte tijd starten met deze werken zodat we snel kunnen genieten van een mooi en fraai vernieuwd en verbeterd centrum van Reppel. Met deze werken zal uiteindelijk ook de laatste ontbrekende schakel van de Reppelerweg aangepakt zijn, zodat er een veilig fietspad gerealiseerd is van Bocholt centrum tot aan de N73 (Grote Baan). De wegversmallingen op dit stuk krijgen door deze werken definitief karakter.
Uiteraard brengen wegenwerken hinder met zich maar zowel de aannemer als de gemeente zorgen ervoor dat deze hinder tot een minimum beperkt blijft. Een eerste maatregel die hiervoor genomen is, is het opsplitsen van de werken in 2 grote fases.”

Fase 1

De eerste fase is dus van start gegaan op dinsdag 4 augustus, onmiddellijk na het bouwverlof. Als deze eerste fase vlot verloopt zal ze afgerond zijn tegen eind oktober. Deze fase omvat het stuk van het kruispunt van de Bormanstraat tot aan de brug over de Abeek. De betonbaan wordt vervangen door een wegdek in asfalt. Er komen aanliggende fietspaden.

Fase 2

In fase 2 komt dan het allerlaatste stuk aan de beurt: van aan de Abeek tot waar de weg al is vernieuwd. Hier komt een wegdek in beton en klinkers. De bocht voor het buurthuis wordt scherper gemaakt om zo de snelheid van het verkeer te remmen. Ook creëren we zo een groter pleintje voor het buurthuis. Op dit stuk moeten er veel voorbereidende werken uitgevoerd worden door de nutsmaatschappijen (Proximus, de Watergroep, Fluvius,…). Wegenbouw Goijens moet wachten totdat de nutsmaatschappijen klaar zijn voor hij met de eigenlijke werken van fase 2 kan starten. Het is daarom moeilijk om nu al aan te geven wanneer de aannemer aan fase 2 zal beginnen. Uiteraard worden de werken zo vlot mogelijk achter elkaar afgewerkt.

Hinder & omleiding

Het centrum van Reppel zal tijdens de werken onderbroken zijn. Tijdens Fase 1 wordt de weg afgesloten van net voor het kruispunt met de Bormanstraat tot aan de Abeek. Er is een omleiding voorzien via Bree. Voor het fietsroutenetwerk is er een omleiding voorzien via de Binkermolenstraat.

De Lijn zal Reppel-centrum niet kunnen bedienen tijdens de werken (Lijn 8 & 14).