Nieuwsbericht

Blauwalgen

21 augustus 2020

Captatieverbod en ontrading van recreatie op Zuid-Willemsvaart en kanaal Bocholt-Herentals

De analyse van stalen, genomen door de Vlaamse Milieu Maatschappij op 19/08 bevestigen de aanwezigheid van potentieel toxische blauwalgen op de Zuid-Willemsvaart, het Kanaal Bocholt-Herentals en het Kanaal naar Beverlo.

Als gevolg hiervan stelt de waarnemend gouverneur een verbod in voor de captatie van gecontamineerd water voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen en als drinkwater voor vee en dit voor
• de Zuid-Willemsvaart;
• het kanaal Bocholt-Herentals van kmp 0 tot aan de grens van de provincie Antwerpen (gedeelte van Bocholt tot en met Lommel);
• het kanaal naar Beverlo van kmp 0 tot aan de grens van de provincie Antwerpen (gedeelte vanaf de aansluiting met het kanaal Bocholt-Herentals grondgebied Lommel tot aan de grens van de provincie Antwerpen).

Het besluit is onmiddellijk van kracht, en dit tot tegenbericht.

Wat waterrecreatie betreft, werd door het Agentschap Zorg & Gezondheid een risicoanalyse voor de verschillende recreatievormen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat zwemmen, duiken, waterski en Jetski het meeste risico inhouden. Aangezien zwemmen, behoudens vergunning, verboden is in bevaarbare waterlopen. Waterski, jetski en aanverwante activiteiten (tubing, wakeboarden,…) enkel kan op door De Vlaamse Waterweg aangeduide zones (snelvaartzones) en De Vlaamse Waterweg over de juridische mogelijkheid beschikt om deze zones te sluiten, dient voor waterrecreatie door de gouverneur geen verbod opgelegd te worden.

Meer info op deze website.