Nieuwsbericht

In Memoriam Leo Cardinaels

21 september 2020

Leo Cardinaels

° 11 oktober 1954

+ 20 september 2020

 

Beste medeburgers,

 

Met een onmetelijke droefheid vernamen we op 20 september 2020, de laatste dag van de zomer,  het intrieste nieuws dat schepen Leo Cardinaels overleden was. Hij werd slachtoffer van een smartelijk verkeersongeval met zijn motor. Het ongeval gebeurde in de Ardennen in de nabijheid van Saint-Hubert.

Met een grote betrokkenheid engageerde Leo zich jarenlang in talrijke verenigingen voor zijn Bocholt.  Sinds januari 2019 nam hij tevens de verantwoordelijkheid op als schepen van onze gemeente. Ook in zijn professionele leven, als landbouwingenieur in het kader van ontwikkelingssamenwerking,   bleek ‘klaar staan voor de ander’ voor Leo geen loos begrip.  Hij was daar trots op en terecht! Met veel verve kon hij vertellen over zijn avonturen in die verre landen, en maande hij ons aan om – soms gezien zijn ervaringen met het wedervaren in die landen – de zaken in ons landelijke Bocholt, te durven relativeren.

Iedereen in Bocholt kende Leo! Een echte geboren en getogen Bocholtenaar. Hartelijk en vriendelijk. Een niet te stuiten goesting om intens te genieten van het leven. Altijd klaar voor een leuke en scherpzinnige babbel. Eigenzinnig en bij wijlen een echte verstrooide professor, maar bovenal, … ‘een man met een hart van goud’.

Namens onze ganse Bocholter gemeenschap, gemeentepersoneel, gemeenteraad en schepencollege, willen we ons oprecht medeleven uitspreken en deelneming betuigen aan zijn kinderen, familie en talrijke vrienden.

Onze Lei, wat zullen we hem missen !

 

 

In het onthaal van ’t Huis van de gemeente is een rouwregister geopend, waarbij u de mogelijkheid geboden wordt om tijdens de openingsuren uw deelneming te betuigen. Breng liefst je eigen pen en een  mondmasker mee, dan kan dit gebeuren volgens de coronaregels. Het rouwregister zal er blijven liggen tot 16 oktober. Maar je kan natuurlijk ook online condoleren: https://www.inmemoriam.be/nl/2020-09-20/leo-cardinaels/

Copyright: Roger Dreesen