Nieuwsbericht

Winkelier, is je weegschaal in balans?

6 oktober 2020

Een weegschaal moet precies afgesteld zijn, anders kan je geen correcte en eerlijke handelstransactie garanderen. Het is de Metrologische Dienst van de FOD Economie die waakt over de juistheid van meetinstrumenten. Zij controleren de weegschalen voor commercieel gebruik en gaan na of de wettelijke gebruiksvoorwaarden nageleefd zijn. Dit gaat zowel om administratieve als technische controles. Wist je bijvoorbeeld dat een weegschaal om de 4 jaar herijkt moet worden?

Men start nu met een informatiecampagne om de houders van weegschalen bewust te maken van het belang van conforme meetinstrumenten. Die laten toe om de kwantiteit van een geleverd product of de omvang van een gepresteerde dienst te bepalen en de prijs zo precies mogelijk te berekenen.

Deze campagne richt zich in de eerste plaats tot de detail-, buurt- en ambulante handelaars, maar gaat eigenlijk over alle handelaars die weegschalen gebruiken. Het is de bedoeling om handelaars alle informatie te geven zodat ze de geldende wetgeving naleven en hun weegschalen conform aankopen, instellen en laten controleren.

  • Kan je om het even welke weegschaal gebruiken?
  • hoe herken je een conforme weegschaal?
  • Ben je in orde als je een nieuwe weegschaal hebt laten ijken?
  • Wat moet je doen bij problemen?

De antwoorden op  al deze vragen vind je in deze brochure ‘Conformiteit van weegschalen voor commercieel gebruik’.

Meer info: bit.ly/weegschaal in balans

Voor verdere informatie of vragen neem je contact op met externcom@economie.fgov.be