Nieuwsbericht

Stormen van juni en juli 2020 als ramp erkend

4 januari 2021

De Vlaamse Regering erkende onlangs de lokale rukwinden tussen 1 juni en 27 juli 2019 als algemene ramp. Niet voor het ganse gewest, maar slechts voor enkele lokale afgeakende gebieden.

Ook Bocholt is opgenomen in de zones van de, als ramp geklasseerde, stormen

Dit betekent dat schade, geleden in Bocholt naar aanleiding van deze stormen, in aanmerking kan komen voor een vergoeding van het Vlaams Rampenfonds. De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot vergoeding is 31 maart 2021.

Je dient je aanvraag best digitaal in via het e-loket ( https://rampenfonds.vlaanderen.be ) dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt.

Indien een schadelijder verkiest de aanvraag tot tegemoetkoming via een formulier in te dienen, dan kunnen de aanvraagformulieren gedownload worden via https://overheid.vlaanderen.be/organisatie/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen/aanvraagformulieren . De ingevulde formulieren kunnen bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of verzonden worden naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

Voor bijkomende inlichtingen kan je bellen naar nummer 02.553 50 10 of e-mailen naar rampenfonds@vlaanderen.be.