Nieuwsbericht

Projectoproep 2021: Leefbare dorpen

10 februari 2021

De Plaatselijke Groep Kempen en Maasland heeft op 1 februari 2021 een nieuwe projectoproep gelanceerd. Met deze nieuwe projectoproep kan de Plaatselijke Groep in totaal € 392.089,50 besteden aan projecten die ingepast kunnen worden in het thema Leefbare dorpen van de lokale ontwikkelingsstrategie:

• Thema Leefbare dorpen (T1)

o M1: Inzetten op sociale inclusie via ontmoetingsmomenten
o M2: Ondersteunen van voorzieningen in kleine dorpskernen

Binnen het Leaderprogramma is het de doelstelling om in te zetten op kleinschalige, lokale projecten die inzetten op en streven naar een slagvaardig, duurzaam en dynamisch platteland. Het budget van deze oproep bestaat uit € 180.789,50 aan effectieve projectsubsidies en € 211.300 aan projectsubsidies op reserve. De projectconcepten (max 3 A4’s) dienen uiterlijk 15 maart 2021, 16u00 te worden ingediend bij het Leadersecretariaat (p.a. Universiteitslaan 1, B-3500 Hasselt of leader@limburg.be). Een goedgekeurd project kan tot maximaal 65 % Leadersteun genieten. Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 2 juli 2021, met een uitvoeringsperiode tot 30 juni 2023. Meer informatie kan je vinden op platteland.limburg.be (klikken op PDPOIII – PG Kempen en Maasland). Je kan op deze website tevens de noodzakelijke documenten, waaronder de Lokale Ontwikkelingsstrategie en het aanmeldingsformulier ‘projectconcept’ met ‘handleiding’, downloaden.
Voor bijkomende inlichtingen omtrent deze projectoproep en de bespreking van uw projectconcept, kan je terecht bij de coördinator van de Plaatselijke Groep Kempen en Maasland.

Contactgegevens:
Leadercoördinator Kempen en Maasland
Karel Leysen
tel.: 011 23 74 22 – karel.leysen@limburg.be
p.a. Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt