Nieuwsbericht

Nieuws van het vaccinatiecentrum

25 maart 2021

NIET UITGENODIGD

Door een technisch probleem zijn een aantal zorgverleners en 90-plussers niet opgenomen in de uitnodigingslijsten voor vaccinatie. Die lijsten worden volledig beheerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid en niet door de vaccinatiecentra zelf. Er wordt op Vlaams niveau hard gewerkt om die fout op te lossenWe verwachten dat iedereen uit die groep eind volgende week of het begin van de week erna een uitnodiging zal krijgen.  Het heeft geen zin om hierover naar het call-center te bellen (011 24 71 91) daar kan je wel terecht om je afspraak te bevestigen, te annuleren of te verplaatsen en om vervoersproblemen aan te kaarten.

DE RESERVELIJST

Via www.vaccinatie-noord-limburg.be/reservelijst kan je je registreren voor de reservelijst voor de vaccinatiecentra in Lommel en Peer. De lijst is in principe voor iedereen toegankelijk, MAAR…  

Als er in het vaccinatiecentrum plaatsen vrij komen, worden die in de eerste plaats ingevuld met 65-plusserseerstelijnszorgverleners die nog geen vaccin gehad hebben of medewerkers van het vaccinatiecentrum 

Een belangrijke voorwaarde is dat de mensen op eigen kracht of met een mantelzorger snel in het centrum kunnen geraken. 

Pas als we er niet in slagen om 65-plussers te mobiliseren, kunnen we personen van de reservelijst oproepen uit beroepsgroepen met een hoger besmettingsrisico (politie, kleuterleiders, kinderbegeleiders).  

Op dit moment wordt er in de centra van Lommel en Peer gevaccineerd aan een tempo van 1 tot 2 dagen per week. Gemiddeld zijn er na elke vaccinatiedag slechts een 10-tal vaccins op overschot. Een aanmelding op de reservelijst geeft dus geen enkele garantie dat je opgeroepen wordt. Je registratie vervangt dus zeker niet de uitnodiging die verstuurd wordt vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid.