Nieuwsbericht

Werken Reppel: eenrichtingsverkeer Galgenbergstraat afgevoerd

1 april 2021

Het eerder aangekondigde eenrichtingsverkeer in de Galgenbergstraat gaat niet door! Normaal zou morgen, vrijdag 2 april, eenrichtingsverkeer worden opgelegd in de Galgenberstraat, tussen de Reppelerweg en de Brogelerweg, in de richting van Grote Brogel.  Tijdens het wekelijkse werkoverleg tussen de aannemer en de gemeente Bocholt is echter vanmorgen beslist om daar van af te zien.  Op de social media van de gemeente kreeg het aangekondigde eenrichtingsverkeer de nodige kritiek. De werken schieten bovendien zo goed op dat deze verkeerstechnische ingreep niet langer nodig is. Men wilde met het eenrichtingsverkeer de Galgenbergstraat een stuk ontlasten, maar omdat de werken zo vlot vorderen, zou die ontlasting eerder beperkt zijn en niet opwegen tegen het ongemak.

Galgenbergstraat