Nieuwsbericht

REPPEL LEEFT! KLEINE DEELGEMEENTE MET GROOTSE TOEKOMST

3 mei 2021

Bocholt – In maart 2018 informeerden verscheidene inwoners van Reppel, tijdens een dialoogavond met het gemeentebestuur van Bocholt, hoe het zat met de plannen van Reppel centrum. Het gemeentebestuur publiceerde daarop in mei 2018 een bewonersbrief met de stand van zaken van drie dossiers: de renovatie van het centrum, de integratie van het buurthuis in de parochiekerk en de verkaveling naast en achter de kerk.
Intussen zijn we drie jaar later. Twee van deze projecten zijn intussen gerealiseerd en het derde in volle ontwikkeling. Maar er is meer …..

Burgemeester Stijn Van Baelen: “Op vrijdag, 30 april knipten kinderschepenen Niel en Ferre in het centrum van Reppel het obligate lintje door en stelden ze zo de Reppelerweg officieel terug open voor het verkeer. Dit was de laatste fase van de volledige vernieuwing van de Reppelerweg (tussen de Halt in Reppel en het kruispunt met de Eikenlaan in Bocholt). Die renovatie startte in 2006 en werd in verschillende fases uitgevoerd. Er kwamen losliggende fietspaden en het betonnen wegdek werd vervangen door asfalt. In deze vierde en laatste fase werd vooral gefocust op de verkeersveiligheid in het centrum. Zo was er onder andere bijzondere aandacht voor de veiligheid van de schoolgaande jeugd. Tegelijkertijd wilden we ook de aantrekkelijkheid en de typerende gezelligheid van het centrum van Reppel versterken. En de inwoners van Reppel moeten zich geen zorgen maken: ook het mooie beeldje van de Reppelse patroonheilige St.-Willibrordus zal een nieuwe en bepalende stek krijgen in deze nieuwe setting. Vrijdag stellen we de weg weer open voor het verkeer. Toch zijn nog niet alle werken achter de rug. De gemeentelijke groendienst moet in het najaar de aanplantingen nog uitvoeren. Als de coronamaatregelen het toelaten overwegen we nog een opening met publiek te organiseren in het najaar. De werken werken uitgevoerd door wegenbouw Goyens uit Bree en kostten ongeveer 1,5 miljoen euro.

“De nieuwe verkaveling naast en achter de kerk is intussen ook volledig afgerond”, weet schepen van openbare werken Erik Vanmierlo, “Deze verkaveling biedt toekomst aan Reppel: kansen voor jonge gezinnen om zich midden in het centrum te settelen. Net zoals met ‘de Leemskuil’, het speelpleintje in Lozen tussen kerk en kerkhof, komt er in Reppel een nieuw speelplein, centraal op deze nieuwe verkaveling. Dit speelplein zal net als dat van Lozen geschikt zijn voor dubbel gebruik: als onderdeel van de speelplaats van basisschool De Geluksvlinder tijdens de schooluren en naschools zal het vrij toegankelijk zijn.”

De werken om het buurthuis te integreren in de parochiekerk zijn intussen in volle gang. De kerk zal opgedeeld worden in een sacraal en een niet-sacraal deel. In dit laatste deel zal een ontmoetingsruimte worden ondergebracht waarin alle functies van het huidige buurthuis kunnen gebeuren (met uitzondering van fuiven). De werken worden uitgevoerd door de firma’s TM Driesen en BV Gebroeders Janssen. Als er geen onverwachte problemen opduiken zouden de werken tegen het einde van dit jaar voltooid moeten zijn.”

Om een toegang te maken tot het nieuwe buurthuis én het nieuwe speelpleintje zal er op het kerkhof een muur verdwijnen aan de achterzijde, ter hoogte van het columbarium. Zo kan men de nieuwe site gemakkelijk bereiken zonder dat de rust van het kerkhof wordt verstoord en bovendien hoeven er geen graven verplaatst of verwijderd te worden.

Het oude buurthuis zal nadien afgebroken worden. De vrijgekomen ruimte biedt opportuniteiten om meer rust en meer groen in het centrum te brengen. In plaats van er nieuwe gebouwen op te plaatsen, plannen we er nu een gezellig park voor jong en oud met zicht op de meanderende Abeek.

Al deze facetten vormen onderdeel van een globale visie om van Reppel een bruisende gemeenschap te maken die klaar is om een dorp van de toekomst te worden.