Nieuwsbericht

BOCHOLT INVESTEERT BIJNA 4,2 MILJOEN EURO IN NIEUWE BROGELERWEG MET VEILIGE FIETSPADEN

11 mei 2021

De Bocholter gemeenteraad nam in februari 2016 het besluit om de Brogelerweg te renoveren. De oude betonnen baan uit de jaren vijftig van vorige eeuw was immers dringend aan herstelling toe. Bovendien was door de uitbouw van de sportzone op de Damburg het aantal (zwakke) weggebruikers op de Brogelerweg aanzienlijk gestegen en de weg had geen echte fietspaden: enkel een betonnen strook die een afzonderlijke fietsstrook suggereerde. Het bestuur ijverde er dus tegelijkertijd voor om er veilige fietspaden aan te leggen, bijna overal losliggend en van de rijbaan gescheiden door een heg. De plannen hiertoe werden opgesteld door studiebureau Antea Group uit Hasselt en gegund aan de firma Willemen Infra nv, eveneens uit Hasselt (vroeger Kumpen).

Schepen van openbare werken Erik Vanmierlo: “De aannemer startte met de werken in oktober 2016. De werfzone strekte zich uit van het kruispunt met de Damburgstraat tot aan de grens met Grote Brogel. Enkel op het allerlaatste stukje tussen de zijweg naar Jeugdverblijfcentrum Sloerodoe VZW en de gemeentegrens bleef de oorspronkelijke betonnen rijbaan behouden.  De werken werden definitief opgeleverd op 4 maart jongstleden.”

“Dat de werken zo lang aansleepten, had vooral te maken met problemen bij leggen van de nieuwe, gescheiden riolering. Veel aandacht werd besteed aan het kruispunt Brogelerweg-Galgenbergstraat-Goolderheideweg. Hier gebeurden vroeger immers regelmatig ongevallen. De nieuwe, overzichtelijk indeling maakt het onmogelijk om de Brogelerweg in rechte lijn over te steken. Dit maakt dat het kruispunt, samen met de afgelijnde fietspaden nu een pak veiliger is dan vroeger.  Na overleg met de buurtbewoners werd ook het kruispunt met de Eikenlaan grondig hertekend. Op verzoek van onze inwoners en na evaluatie van de mogelijkheden, komt het plan als een extra agendapunt terug op de volgende gemeenteraad om ook deze aanpassing van de plannen mogelijk te maken.” aldus nog Vanmierlo.

“In zitting van 22 april jongstleden besprak het schepencollege de eindafrekening van de renovatie van de Brogelerweg. In totaal hebben de werken € 4.197.189,49 gekost. Het aandeel van de gemeente Bocholt hierin bedraagt € 1.930.817,01.  Onze gemeente kon rekenen op financiële steun van Fluvius en de VMM voor de aanleg van de riolering voor een totaal van € 2.266.372,48. Daarnaast kan de gemeente nog een bijkomende tussenkomst van Fluvius krijgen voor de werken aan de Goolderbeek. Voor de aanleg van de fietspaden werd een subsidie aangevraagd bij het Fietsfonds van de Vlaamse Overheid en de provincie Limburg. Deze tussenkomst zal maximum 80 % bedragen van € 801.518,37, (aanlegkosten fietspaden). Het is nu aan de provincie Limburg om onze aanvraag te beoordelen.” vult schepen van financiën Jan Verjans aan.

De werken hebben door de rioleringsproblemen een pak langer geduurd dan was voorzien, maar het resultaat mag gezien worden: een veilige weg met brede, losliggende fietspaden. Bocholt mag terecht fier zijn op het resultaat.