Nieuwsbericht

Kerkplein Lozen wordt groener

20 mei 2021

De technische dienst van de gemeente Bocholt is vandaag gestart met de voorbereidende werken om een grote boombak te plaatsen op het kerkplein van Lozen. In deze bak komen één grote  en één kleine boom te staan. De bak wordt afgewerkt met banken die uitnodigen om te gaan zitten en een praatje te slaan met passanten. Dit project kadert in de vergroening van onze vier kerkdorpen.

Rond de boombak komen ook een aantal parkeerplaatsen. Tegelijkertijd voeren we éénrichtingverkeer in op het plein, rondom de boombak.

Het kerkplein van Lozen is eigenlijk een grote stenen vlakte die bij mooi weer snel opwarmt. Door de inplanting van deze groenoase vormt dit een barrière die deze snelle opwarming voor een groot deel zal afremmen. Dit effect zal nog versterkt worden wanneer het plein in de toekomst zal omzoomd worden met bomen.
Het plein verliest een beetje aan bruikbare ruimte, maar café de Leemskuil kan haar terras perfect uitbreiden in functie van de Covid-maatregelen.
Ook de kermis van Lozen en andere lokale activiteiten blijven mogelijk.

Door de vergroening van het plein krijgt het centrum van Lozen een gezellig, groen accent dat uitnodigt om er te vertoeven. Bovendien blijft het een functioneel dorpsplein voor de activiteiten de de Lozer gemeenschap verbinden.