Nieuwsbericht

Minister Annelies Verlinden bezoekt vaccinatiecentrum in Lommel

1 juni 2021

Federaal minister van binnenlandse zaken Annelies Verlinden brengt op dinsdag 1 juni een werkbezoek aan het vaccinatiecentrum in Lommel. De minister maakt er kennis met de dagelijkse werking van het centrum dat samen met het centrum in Peer instaat voor het vaccineren van de inwoners uit Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt. Het bezoek kadert in de bevoegdheid van de minister inzake de hulpverleningszone. 

Vaccinatiecentra Eerstelijnszone Noord-Limburg

Er zijn in de Eerstelijnszone (ELZ) Noord-Limburg twee vaccinatiecentra actief: in de Soeverein in Lommel en op de VDAB-site in Peer.
In beide vaccinatiecentra werden vier vaccinatielijnen uitgebouwd worden om er dagelijks maximaal 1.120 personen (2.240 voor beide centra) te vaccineren. De openingsuren van de centra worden heel breed gehouden – tussen 7u00 en 22u00 – zodat iedereen ruim de mogelijkheid heeft om zich op een passend moment te laten vaccineren. De centra zijn erop voorzien om 7 dagen in de week geopend te zijn.
De bewoners van Lommel en Pelt worden uitgenodigd om in de Soeverein gevaccineerd te worden . De inwoners van Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel en Peer krijgen hun vaccin in de VDAB-gebouwen in Peer.
Het gaat om ongeveer 102.500 te vaccineren inwoners.

Rol van de hulpverleningszone

De hulpverleningszone Noord-Limburg heeft een coördinerende opdracht gekregen voor de Eerstelijnszone (ELZ) Noord-Limburg. Er werden enkele personeelsleden aangesteld om de opstart en coördinatie mee te faciliteren. Daarnaast doet het softwareplatform van de hulpverleningszone dienst om medewerkers te rekruteren.

De hulpverleningszone heeft 9 gemeenten, terwijl de eerstelijnszone slechts 6 gemeenten omvat. ELZ Kemp en Duin: waartoe ook Bree behoort
ELZ West-Limburg: o.a. Leopoldsburg en Ham
ELZ Noord-Limburg: Pelt, Lommel, Hechtel-Eksel, Peer, Hamont-Achel en Bocholt.

Hoe wordt dit opgelost? De directe en indirecte kosten die de hulpverleningszone maakt in het kader van de vaccinatiecentra, worden enkel en alleen verrekend met de 6 gemeenten van de ELZ Noord-Limburg. Voor de personeelsleden van de hulpverleningszone die tijdelijk en deeltijds worden ingezet om de opstart en coördinatie voor de eerstelijnszone te faciliteren, wordt nadien een verrekening gedaan van de gepresteerde uren vanuit de hulpverleningszone naar de betrokken gemeenten. Overig personeel van de zone zal via andere contracten, rechtstreeks via de eerstelijnszones, worden ingezet. De operationaliteit inzake dringende geneeskundige hulpverlening en inzake brandweer, mocht in geen elk geval in het gedrang komen.

Zoektocht naar medewerkers

Het vinden van voldoende personeel om de centra op volle kracht te laten draaien, was een hele uitdaging. Er is zowel medisch geschoold personeel nodig, als medewerkers voor de administratie en het wegwijs maken van bezoekers. Aan de hand van een online platform konden kandidaten zich aanmelden. De softwaretoepassingen van de hulpverleningszone worden gebruikt in het kader van het beheer en uitbating van de vaccinatiecentra. Dit gaat o.a. over het platform om zich kandidaat te stellen als vrijwilliger.
Op dit moment beschikken we over voldoende helpende handen om de personeelsbezetting voor de functies van onthaal en administratie, steward en vaccinator/medische administratie/voorbereider vaccin in de vaccinatiecentra te organiseren. Je kan je nog steeds kandidaat stellen voor één van deze functies, maar sollicitaties na 31 maart 2021 worden op een reservelijst gezet. We informeren of contacteren mensen van de reservelijst pas indien er een nieuwe personeelsbehoefte is. Aanmeldingen voor de functie arts (via de google-link) en farmaceutisch verantwoordelijke worden nog wel verder opgevolgd.

Reservelijst

In de eerstelijnszone Noord-Limburg kan iedereen zich aanmelden voor de reservelijst om zich te laten vaccineren. Er wordt van in het begin gewerkt met een eigen reservelijst. Wie op de lijst staat, kan opgebeld worden als er vaccins over zijn omdat mensen niet kwamen opdagen of annuleerden. De voorwaarde is wel dat je binnen het halfuur in het vaccinatiecentrum kan zijn. De reservelijst werkt uiteraard volgens de Vlaamse vaccinatiecriteria zoals leeftijd en risicoberoep.

Meer info

https://vaccinatie-noord-limburg.be/