Nieuwsbericht

Werken rotonde Vandevenne op 8 juni

1 juni 2021

Op dinsdag 8 juni voert wegenbouwfirma Roebben asfalteringswerken uit op de rotonde ‘Vandevenne’ op het grondgebied van Bree. De werken zullen slechts één dag duren, maar de impact op het doorgaand verkeer van Bocholt naar Bree zal groot zijn. In twee fases zal de rotonde een nieuwe asfaltlaag krijgen.

 

 

 

 

 

 

 

Het verkeer dat via Kleine Brogel, St.-Huibrechts-Lille of  Hamont richting Bree rijdt, zal al in Kaulille omgeleid worden via Lozen.

Op de rotonde in het centrum van Bocholt verwijst men het verkeer via de Dorpsstraat, de Brugstraat en de Sportlaan naar Bree. Plaatselijk verkeer kan er natuurlijk nog doorrijden, maar aan het kruispunt van de Breeërweg met de Elzenstraat wordt alle verkeer tegengehouden.

Verkeerssignalisatie centrum-Kaulille

Omleiding van Kaulille over Lozen naar Bree

Verkeerssignalisatie en wegomlegging vanuit het centrum van Bocholt