Nieuwsbericht

BOCHOLTENAAR TEVREDEN OVER DE CORONA-AANPAK

16 juni 2021

Bocholt – Hoe voelt de Bocholtenaar zich in coronatijden? Wat denkt hij over de manier waarop het gemeentebestuur deze coronacrisis (heeft) aan(ge)pakt … Dit zijn slechts twee aspecten uit de Corona Impact Monitor, een enquête van De Betrokken Partij en UHasselt. Van 1 tot 15 mei peilden ze bij de inwoners van een tiental Vlaamse gemeenten naar de impact van corona. De mening van de Bocholtenaar wijkt weinig of niet af van die van de doorsnee Vlaming.

 “Zo’n burgerbevraging is zeer leerrijk voor het bestuur. Als beleid moeten we immers de vinger aan de pols houden. Het bestuur is dan ook van plan om dit soort bevragingen in de toekomst vaker uit te laten voeren. Het burgerplatform De Betrokken Partij is een gevestigde waarde voor dit soort onderzoeken. Samen met de UHasselt staan ze garant voor wetenschappelijk gedragen en doordachte enquêtes en opleidingen” vertelt schepen van sociale zaken Marc Vanherk.

Er deden 418 Bocholtenaren mee aan de enquête. Er moesten minimum 350 deelnemers zijn om een resultaat te verkrijgen dat representatief genoemd kan worden voor de ganse bevolking. Zowel de deelname vanuit de vier kerkdorpen, de leeftijdsgroepen en de duur dat men in Bocholt woont zijn representatief. Qua opleiding waren laagopgeleiden wel een beetje ondervertegenwoordigd.

Burgemeester Stijn Van Baelen: “Het college heeft afgelopen week samen met de dienst communicatie de resultaten overlopen en besproken. Wat ons vooral plezierde was dat onze inwoners zeer tevreden waren over de gemeentelijke aanpak van de coronacrisis en onze communicatie over de pandemie. De Bocholtenaar haalt zijn of haar info over corona vooral in Bocholt Maggezien, ons infoblad, de gemeentelijke facebookpagina en de Bocholt app. Toch vragen veel inwoners om onze social media (nog) meer te gebruiken en zeker te starten met een nieuwsbrief. Onze communicatiedienst heeft intussen al de opdracht gekregen om zo’n nieuwsbrief te lanceren.”

Wat de aanpak van de crisis betrof ervoeren Bocholtenaren vooral de gratis coronabonnen en het vergroten van de horecaterrassen als de twee beste initiatieven. De Bocholtenaar voelt zich over het algemeen gelukkig (net als de rest van Vlaanderen), maar is/was wel meer bezorgd over zijn of haar gezondheid vanwege corona dan de rest van Vlaanderen. Ook de Bocholtenaar heeft de eigen natuur herontdekt en is massaal gaan wandelen en fietsen. Vooral groepssporten, lokaal winkelen en autogebruik zijn sterk afgenomen tijdens de voorbije maanden. Alhoewel de rest van Vlaanderen meer bedenkingen had bij de sluiting van de grenzen, was de Bocholtenaar helemaal akkoord met deze beslissing.

“Meer dan de helft van onze inwoners vindt dat het gemeentebestuur een groot feestevent moet organiseren om het einde van de pandemie te vieren. Dat zou volgens de respondenten best in het najaar gebeuren en het zou een buitenactiviteit moeten zijn. Op zo’n vraag kunnen we natuurlijk alleen maar positief reageren. Hoe, waar en wanneer dit event zal plaatsvinden moet natuurlijk nu eerst nog uitgewerkt worden.” aldus nog burgemeester Van Baelen.

Schepen van sociale zaken Marc Vanherk: “6,4 op 10 Bocholtenaren is tevreden met de gemeentelijke dienstverlening tijdens en in het kader van de pandemie (in Vlaanderen was dat 6,5). Maar toch vond hij/zij dat ons bestuur te weinig had ingezet op een uitgebreid, alternatief vrijetijdsaanbod en de ondersteuning van de verenigingen. De komende drie maanden (op korte termijn) zou Bocholt meer moeten inzetten op: lokale economie, jeugd, welzijn en inkomen. En minder inzetten op mobiliteit, natuur, en milieubeheer. Op lange termijn moet de gemeente volgens de respondenten meer investeren in cultuur, sport en vrije tijd, zorg. Dit gevoel sterkt ons in onze beleidsvisie waarin we ijveren voor een warme, zorgzame gemeente, waarin iedereen meetelt, waarin we armoede aanpakken en vereenzaming willen voorkomen.”