Nieuwsbericht

Provinciale crisiscel komt samen i.v.m. met de voorspelde wateroverlast in onze regio

14 juli 2021

Vanmorgen kwam de provinciale crisiscel virtueel samen om een aantal praktische afspraken ter coördinatie te maken. Even voor de duidelijkheid: we bevinden ons niet in een provinciale fase. Indien de situatie zou verergeren kan gouverneur Jos Landmeeters hier wel toe overgaan.

Op het overleg is afgesproken dat op een zestal posten verspreid over de hulpverleningszones de brandweer lege zandzakken zal voorzien. Voor gemeente Bocholt is dit bij de brandweer van Bree. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd dat alleen de inwoners waarbij het water in de woning loopt of dreigt te lopen langskomen om deze op te halen, gezien de voorraad beperkt is. Met andere woorden niet voor mensen die nooit wateroverlast hebben, niet ter bescherming van tuinhuisjes of dergelijke.

Daarnaast wordt gevraagd aan burgers om zelfredzaam, creatief en solidair te zijn. Met eenvoudige middelen kan het instromen van water in een garage moeilijk gemaakt en/of vermeden worden. Met deze preventieve maatregelen kunnen de hulpdiensten zich focussen op de zwaarst getroffen gebieden. 

Nutsvoorzieningen   

Vergeet niet om bij onmiddellijke dreiging van overstroming gastoevoer en elektriciteit volledig af te sluiten, zodat nutsvoorzieningen zelf geen aanleiding zijn voor brand of andere problemen tijdens de evacuatie. Tegelijk zorgt het afgesloten zijn van de nutsvoorzieningen dat de veiligheid van de terugkeer vergroot. Schakel ook alle aparte verwarmingstoestellen uit, alsook de toevoer. Zo kan er geen overstroomd water in de toestellen en/of de leidingen lopen en kunnen de toestellen sneller terug in gebruik genomen worden (voor het drogen van de woning).

Jeugd en Sportkampen

De diensten van de gouverneur roepen de 42 gemeentebesturen op om waakzaam te zijn m.b.t. jeugd- en sportkampen die plaatsvinden op hun grondgebied. Neem zeker een kijkje op deze terreinen om te zien of er zich problemen voordoen.

Het noodnummer 1722 is geactiveerd en kan gebeld worden voor niet-levensbedreigende hulp (wateroverlast, stormschade,… ). Zo blijft het noodnummer 112 vrij voor de levensbedreigende noodoproepen.

Meer informatie op www.waterinfo.be

Hierbij vind je ook het persbericht van gouverneur Lantmeeters.