Nieuwsbericht

Voorbereidingen aanleg vrijliggende fietspaden langs N73 van start: beurtelings verkeer tot voorjaar 2022

10 september 2021

De gemeenten Oudsbergen en Bocholt en de stad Peer zullen vrijliggende fietspaden aanleggen langs de Baan naar Bree – Grote Baan (N73), tussen de rotondes aan de industriezones Laarderheide en Peerderbaan. Op die manier vervolledigen ze de missende link in de fietspaden tussen Peer en Bree. Ondergronds legt Fluvius een gescheiden rioleringsstelsel aan. Het project is een samenwerking tussen de drie lokale besturen, Fluvius en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) als wegbeheerder en subsidiërende overheid. De voorbereidende werken starten volgende week maandag. Tot in het voorjaar van 2022 geldt er op de N73 ter hoogte van de werfzone beurtelings verkeer met lichten.

“Het gemeentebestuur van Oudsbergen is al ruim 10 jaar vragende partij om fietspaden aan te leggen langs de N73”, vertelt burgemeester van Oudsbergen Marco Goossens. “De straat is een belangrijke verbindingsweg tussen Bree, Oudsbergen en Peer en fietspaden ontbreken daar nog.”

Het projectgebied langs de N73 situeert zich heel concreet tussen het rondpunt van de Laarderweg – Bedrijfsstraat – Erperheidestraat en de rotonde van de Toekomststaat – Vosheidestraat, waar respectievelijk de industriezones Laarderheide en Peerderbaan gelegen zijn. De Reppelerweg, Weverstraat en Bessenstraat in Oudsbergen worden mee heraangelegd.

Vrijliggende fietspaden met groenstrook

Speerpunt van de wegvernieuwing zijn de nieuwe fietspaden aan weerskanten van de rijweg. “Het gaat om enkelrichtingsfietspaden in asfalt die over het volledige projectgebied vrijliggend worden aangelegd. Het fietspad zal op zo’n 3 à 4 meter van de rijweg liggen. Tussen de rijweg en het fietspad komt een groenstrook. Fietsers fietsen met andere woorden volledig afgescheiden van de rijweg”, aldus Goossens. Aan de Reppelerweg in Bocholt, ter hoogte van de voormalige Reppel fabriek, komt een fietsoversteekplaats.

De aanleg van deze fietspaden is een noodzakelijke investering in de verdere uitbouw van het bovenlokaal functionele fietsnetwerk. De N73 speelt hierin immers een zeer belangrijke rol. “De huidige missende link van de fietspaden langs de N73 is dan ook al een tijdje een belangrijk aandachtspunt. Nu de ontbrekende schakel wordt ingevuld, zullen in de toekomst fietsers langs de N73 tussen Peer en Bree nog veiliger kunnen fietsen”, vertelt Goossens.

Ook burgemeester Matheï van Peer reageert opgetogen: “Deze uitbreiding van de fietsinfrastructuur past in onze ambitie om de komende twaalf jaren 50 km aan nieuwe fietspaden aan te leggen. Dit ontbrekend deel op Peers grondgebied van 1,1 km is alvast een belangrijke, eerste stap in die richting. Fietsers kunnen zo in de toekomst comfortabel en veilig de aansluiting maken naar de fietsknooppunten en het nabijgelegen Center Parcs.”

“Deze werken lossen eindelijk het probleem op van de missing link van fietspaden langs de Grote baan. Ze betekenen ook een bijkomende mogelijkheid voor de schoolgaande jeugd van Reppel om via deze weg de scholengemeenschap van Peer op een veilige manier te bereiken.” vult schepen van openbare werken van Bocholt Erik Vanmierlo nog aan, “Bovendien wordt het gevaarlijke kruispunt aan ‘de Halt’ met de nieuwe afslagstroken een pak veiliger ingericht.”

Nieuw wegdek, afslagstroken en bushavens

Tegelijkertijd nemen we maatregelen om de doorstroming op de gewestweg te verbeteren, zonder in te boeten op verkeersveiligheid. De bushaltes worden bijvoorbeeld voorzien als bushavens. Dat is een aparte rijstrook langs de rijweg waardoor de bussen van De Lijn niet langer op de rijweg zelf moeten stoppen. Op het kruispunt met Reppelerweg in Bocholt, ter hoogte van de vroegere site van de Reppel fabriek, voorzien we een afslagstrook voor verkeer komend van Peer en Oudsbergen.

Gescheiden rioleringsstelsel

Rioolbeheerder Fluvius grijpt de wegenwerken aan om ondergronds de riolering te vernieuwen. De huidige riolering vangt het regen- en afvalwater samen op. Met het oog op duurzaam waterbeheer wil Fluvius een gescheiden stelsel aanleggen dat beide waterstromen apart opvangt en afvoert.

Reppelerweg, Weverstraat en Bessenstraat

Binnen het fietspadenproject zullen de gemeente Oudsbergen en rioolbeheerder Fluvius ook de gemeentewegen Reppelerweg, Weverstraat en Bessenstraat vernieuwen, zowel voor wat betreft de riolering als de wegenis. Er komt een gescheiden riolering en een nieuw wegdek in asfalt.

Grote baan twee weekends onderbroken

De voorbereidende werken starten volgende week maandag 13 september. De komende weken zal de aannemer de bomen langs de N73 rooien om plaats te maken voor de fietspaden. Daarna worden de percelen bouwrijp gemaakt.

Tijdens de weekends van 18-19 en 25-26 september wordt de Grote baan daarvoor onderbroken voor alle verkeer, tussen de rotondes aan de industriezones Laarderheide en Peerderbaan. Er geldt een omleiding via Meeuwen voor verkeer tussen Peer en Bree.

Beurtelings verkeer tot voorjaar 2022

Midden oktober starten de nutsmaatschappijen met het verplaatsen van de nutsleidingen. Zij werken tot in het voorjaar van 2022. Dan pas start de aannemer met de hoofdwerken: nieuwe riolering en fietspaden.

Tot aan het voorjaar van 2022 blijft de verkeershinder beperkt tot beurtelings verkeer met lichtenregeling. Bij de start van de hoofdwerken moet er een deel van de weg afgesloten worden en wordt er eenrichtingsverkeer van Bree naar Peer ingevoerd. Verkeer in de andere richting moet dan een omleiding volgen.

Infosessies

Het gemeentebestuur van Oudsbergen organiseerde deze week twee infovergaderingen, om de omwonenden te informeren over de start van de eerste voorbereidende werken. In de aanloop naar de hoofdwerken, volgend voorjaar, zal de gemeente opnieuw een inforonde houden.

Meer info via www.oudsbergen.be/N73