Nieuwsbericht

Werken Marsestraat van start

10 september 2021

De Marsestraat krijgt – over een groot gedeelte – een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de weg te vernieuwen.

Op maandag 13 september start aannemer APK Group uit Genk met de weken in de Marsestraat. Op het gedeelte tussen het kruispunt met de Commandant Leroystraat en de Lillerbaan zal er een gescheiden riolering worden aangelegd. Schepen van openbare werken Erik Vanmierlo: “We konden nog net voor het verstrijken van de deadline de nodige subsidies binnenhalen om deze rioleringswerken binnen te halen. Deze opportuniteit  is niet alleen goed voor de financiën van de gemeente, maar ook voor het milieu.”

Op dit moment is de Watergroep al bezig met voorbereidende werken, maar maandag 13 september starten de eigenlijke werken. Het spreekt vanzelf dat dit ernstige hinder met zich meebrengt voor de bewoners. Er zullen momenten zijn waarop ze moeilijk of niet met hun voertuig aan hun huizen zullen geraken. Hierover zal de aannemer hen tijdig informeren. Ook de huisvuilophaling zal door de aannemer geregeld worden.

De kost prijs van de werken werd geraamd op € 1.157.993,89. Het grootste deel daarvan is dus gesubsidieerd. De effectieve kostprijs voor de gemeente Bocholt zelf is geraamd op € 453.196,17.

De aannemer krijgt 90 werkdagen om de klus  klaren. Vermoedelijk zullen de werken duren tot einde januari 2022, maar dat is natuurlijk erg afhankelijk van de weersomstandigheden.

Burgemeester Stijn Van Baelen: “De verkeershinder zal vooral beperkt blijven tot het plaatselijke verkeer. Er is een omleiding voorzien via het centrum van Kaulille, via de Steenweg op Kleine Brogel en zo naar het eerder al gerenoveerde stuk van de Marsestraat. Er is geen doorgang mogelijk via de zijwegen van de Marsestraat (de Watertorenstraat, Kleine Marsestraat, Rode Kruisstraat en Commandant Leroystraat.”