Nieuwsbericht

Fietssuggestiestroken Sportlaan verhogen veiligheid fietsers

24 september 2021

Bocholt – Op verzoek van diverse fietsers en zwakke weggebruikers is de Sportlaan in Bocholt sinds kort uitgerust met fietssuggestiestroken. “Op deze manier zal het gemotoriseerde verkeer de optische illusie krijgen dat de weg een pak smaller is geworden en automatisch trager gaan rijden!” zeggen schepen Vanmierlo en burgemeester Van Baelen.

Langs het voorste gedeelte van de Sportlaan (tussen Brugstraat en Kerkhofstraat) waren er al losliggende fietspaden, terwijl het laatste stuk tot aan de Hamonterweg geen fietspaden heeft. Sinds vorig jaar is de Sportlaan niet langer eigendom van het Vlaams Gewest. “Nu de Sportlaan van de gemeente Bocholt is, hebben we direct beslist om dit fietsonveilige gedeelte van de Sportlaan aan te pakken.” aldus schepen van mobiliteit Erik Vanmierlo, “Op vraag van fietsers en in overleg met de verkeerspolitie van de zone Carma is er voor gekozen om er fietssuggestiestroken aan te leggen.”

De wegcode maakt een duidelijk onderscheid tussen een fietspad en een fietssuggestiestrook. Een fietspad is duidelijk afgebakend en wordt aangeduid door het verkeersbord D7 (blauwe bord met witte fiets). Een fietspad is geen onderdeel van de rijbaan: auto’s en motorfietsen mogen er dus niet op rijden. Een fietssuggestiestrook zorgt weliswaar voor een optische versmalling van de rijbaan, maar is niet afgebakend. Het overige verkeer wordt gewezen op het medegebruik van de rijbaan door de fietser. De optische versmalling van de rijbaan werkt snelheidsremmend voor het gemotoriseerde verkeer.

Burgemeester Stijn Van Baelen: “Fietssuggestiestroken zijn dus een vorm van gemengd verkeer. Het is gewoon een deel van de rijbaan dat enkel een ander kleurtje heeft of – zoals hier – anders aangeduid is. Je mag daarop met de auto rijden, stoppen, stilstaan en parkeren.  Omdat het onderscheid tussen fietspaden en suggestiestroken zo belangrijk is wat veiligheid en voorrang betreft, besliste het College van Burgemeester en Schepenen om de fietssuggestiestroken in de Sportlaan uit voeren met onderbroken witte lijnen. Optisch geeft dit aan het gemotoriseerde verkeer de indruk dat men op een smalle weg rijdt en daardoor gaat men automatisch minder hard rijden.” Naast de aanleg van de fietssuggestiestrook overweegt het college trouwens om de zone 50, die nu eindigt aan de Kerkhofstraat, verder uit te breiden tot aan de Hamonterweg.

Wetgeving fietssuggestiestroken