Nieuwsbericht

Samenleven met wolven

24 september 2021

De voorbije weken sloegen wolven in Noord-Limburg diverse keren toe. De prooien waren veelal schapen, maar ook pony’s en koeien waren slacchtoffers. Ongeruste inwoners hebben hun bezorgdheid over de aanwezigheid van wolven ook bij het gemeentebestuur van Bocholt geuit. Schepen van dierenwelzijn Bert Schelmans: “We begrijpen deze ongerustheid en daarom willen we onze burgers informeren over de informatie die wij als gemeente Bocholt ontvangen hebben van het  Agentschap voor Natuur en Bos.”

De laatste tijd is er inderdaad weer een stijging te zien in het aantal schadegevallen, net zoals dat vorig jaar in dezelfde periode het geval was. Dit is vermoedelijk is te wijten aan het feit dat de welpen ondertussen flink gegroeid zijn (en dus veel honger hebben), maar dat zij nog niet zelf mee kunnen gaan jagen. Dit wil zeggen dat de oudere wolven snel voedsel moeten aanleveren. “Het doden van onbeschermd (klein)vee is voor de wolven de efficiëntste manier om snel en gemakkelijk aan voedsel te geraken zonder teveel energie te verspillen. De enige manier om dit ongewenst wolvengedrag tegen te gaan, is om de dieren te plaatsen binnen een wolfwerende omheining. Wolven verwijderen heeft geen zin omdat hun plaats gewoon door andere wolven zal ingenomen worden.” vertelt schepen van leefmilieu Erik Vanmierlo.

Schepen van landbouw Jan Verjans: “Bocholt ligt binnen de risicozone van de wolvenroedel in Noord-Limburg, zoals je ook kan lezen op de website van Natuur en Bos (www.natuurenbos.be/wolven). Dit wil zeggen dat veehouders in Bocholt subsidies kunnen aanvragen om hun omheining aan te passen zodat die wolfwerend wordt. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen professionele en niet-professionele veehouders. Sinds kort is er voor professionele veehouders een subsidieregeling van toepassing vanuit het departement Landbouw en Visserij. Wie niet voldoet aan hun voorwaarden –voornamelijk hobby-veehouders – kan bij Natuur en Bos subsidies aanvragen. De huidige subsidieregeling is op dit moment echter enkel van toepassing voor schapen en geiten. Er is ondertussen een vernieuwde subsidieregeling in de maak (met meerdere soorten dieren, waaronder o.a. koeien, pony’s en paarden, hogere subsidies en meer beschermingsmogelijkheden). Deze regeling is intussen een eerste keer aan de Vlaamse regering voorgelegd en men hoopt dat deze in het najaar nog in voege kan gaan.”

Naast ondersteuning voor het materiaal, is er voor de veehouders ook de mogelijkheid om gratis technisch advies op maat en/of hulp bij plaatsing te verkrijgen van het Wolf Fencing Team, waarmee wij samenwerken. Meer info hierover kan gevonden worden op www.wolffencing.be.

“De wolf is een beschermde diersoort. Je mag hem verjagen, bijvoorbeeld door je groot te maken, met je armen te zwaaien en veel geluid te maken, maar je mag hem niet bestrijden. Wolven vallen onder de hoogste beschermingscategorie met maximale geldstraffen van € 800,00 tot € 4.000.000,00 en gevangenisstraffen van 1 maand tot 5 jaar.” vult schepen Schelmans nog aan.