Nieuwsbericht

Groeikansen voor Lozen

29 oktober 2021

In het centrum van Lozen – in het gebied dat afgebakend wordt door de Hamonterweg en de Rondestraat – wil het gemeentebestuur van Bocholt nieuwe woonkansen creëren voor jonge gezinnen. Op de gemeenteraad van 27 oktober besliste de gemeenteraad om hiervoor een samenwerking aan te gaan met een private partner: de firma Mols.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Bert Schelmans: “De gemeente bezit op dit moment de gronden van de vroegere kleuter- en meisjesschool van Lozen, in totaal 47a 37ca. Samen met de gronden van enkele private eigenaars met een totale oppervlakte van 88a 42 ca verkrijgen we zo een totale oppervlakte van bijna 1ha 30a in het centrum van Lozen. Deze zullen door de voorliggende samenwerkingsovereenkomst en een recht van opstal toegekend worden aan de firma Mols. Zij leggen er nutsleidingen en wegen aan en bouwen er nadien ± 33 wooneenheden op. Eerst zullen de oude schoolgebouwen afgebroken worden. De voormalige turnzaal zal eerst aan een grondig onderzoek onderworpen worden om te zien of het nog raadzaam en opportuun is om hem te bewaren en eventueel in de nieuwe woonwijk te integreren.”

“Drieëndertig nieuwe wooneenheden, pal in het centrum van Lozen: dat betekent nieuwe groeikansen voor deze kleine dorpsgemeenschap.” vult burgemeester Van Baelen aan, “We zijn ervan overtuigd dat vele jonge gezinnen ontzettend blij zullen zijn met deze mogelijkheid om in de eigen parochie hun toekomst te verankeren. De woningen van de firma Mols zullen instapklare nieuwbouwwoningen zijn die voldoen aan alle eisen van een moderne gezinswoning. Binnen het woongebied komt er een nieuwe weg: Schoolplein, die de historische binding van de site met de vroegere basisschool vastlegt.”

Het woonproject ‘Rondestraat’ sleept al lang aan en werd al enkele keren uitgesteld om diverse redenen. Door de samenwerking met de nieuwe partner Mols komt er nu eindelijk schot in de zaak. “Hopelijk kunnen de eerste bewoners binnen twee jaar hun nieuwe woning betrekken.” besluit schepen Schelmans.