Nieuwsbericht

Opgepast voor frauduleuze facturen

17 december 2021

Vanmorgen kreeg het gemeentebestuur 2 berichten van ongeruste bedrijven die een schrijven hadden ontvangen van een incassobureau.

Hoewel niet expliciet “gemeente Bocholt” vernoemd wordt, is er een impliciete verwijzing naar onze gemeente.

“Siregar advocaten en gerechtsdeurwaarders” is ons onbekend en de werkwijze is evenmin de onze. Ga hier dus niet op in!

Mogelijk hebben meerdere bedrijven in Bocholt deze mail of brief ontvangen.

Op de website van de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders (NKGB) staat een lijst met namen en e-mailadressen die door oplichters gehanteerd worden én waarvan zij op de hoogte zijn. Schrik niet, het is een héél lange lijst.

Je kan de lijst raadplegen via volgende link: https://www.gerechtsdeurwaarders.be/de-gerechtsdeurwaarder/praktische-informatie/internetfraude

Hierbij de betreffende brief.