Nieuwsbericht

Vogelgriep in Bocholt: ophokplicht

7 januari 2022

Het FAVV, het  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, heeft ons laten weten dat er een geval van vogelgriep, type H5N1, is vastgesteld op een pluimveebedrijf in Bocholt.

Het labo is momenteel aan het bepalen of het gaat om een hoog- of laagpathogene variant.

Indien het zou gaan om een hoogpathogene variant, zullen bijkomende voorzorgsmaatregelen van toepassing zijn in het gebied rond de haard. Voorlopig volstaat het dat iedereen die gevogelte houdt, of dit nu professioneel of als hobby is, zich houdt aan de ophokplicht.

Morgen, 8 januari, wordt het aanwezige pluimvee geruimd door een gespecialiseerd bedrijf. Medewerkers van het FAVV zullen eveneens ter plaatse zijn. De ruimingsfirma zal alles voorbereiden, daarna start de vergassing en later op de dag wordt de stal uitgeruimd. De ruimingsfirma neemt alle nodige veiligheids- en voorzorgsmaatregelen.

Er is dus een ophokverplichting voor alle soorten gevogelte, zowel voor professionelen als voor hobbyhouders van pluimvee en andere
vogels. Onder hobbyhouders worden ook gezinnen verstaan die enkele kippen in de tuin houden, maar ook sierpluimveehouders en vogelliefhebbers die soms honderden sierdieren, sportduiven of andere vogels hebben.
Deze maatregelen worden in de eerste plaats genomen om jouw dieren maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor deze dieren. Het vogelgriepvirus wordt gemakkelijk door contact met wilde vogels of hun uitwerpselen overgedragen.
De voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om wilde vogels buiten uw kippenren of vogelhok te houden.

Welke zijn deze voorzorgsmaatregelen?
– je dient al uw pluimvee op te hokken of af te schermen.
Het afschermen kan gebeuren door uw dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. Daarnaast is het ook mogelijk om de dieren buiten te houden, op voorwaarde dat hun terrein of een deel van het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten wordt van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een
ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.
– daarnaast moet je al je vogels binnen voederen en het drenken of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is. Je mag daarbij geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater geven.

Meer info over de vogelgriep kan je vinden op onderstaande link.

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep