Nieuwsbericht

WATER AFNEMEN VAN ABEEK EN WARMBEEK VOORTAAN VERBODEN

7 januari 2022

Bocholt – In tijden van grote droogte konden land- en tuinbouwers waren pompen uit waterlopen om hun gewassen te bewateren. Dit heet men captatie. Men onderscheidt twee soorten: captatie uit bevaarbare waterlopen zoals kanalen en grote rivieren en captatie uit onbevaarbare waterlopen. De gouverneur van de provincie Limburg heeft met ingang van 1 januari een permanten captatieverbod uitgevaardigd voor sommige onbevaarbare waterlopen, meer bepaald voor kwetsbare, kleine beken en bronnen. In Bocholt geldt dit captatieverbod voor de Abeek en de Warmbeek en hun respectievelijke zijbeken.

Dit permanent captatieverbod is er gekomen op vraag van diverse natuur- en milieu-instanties. De klimaatopwarming heeft immers een grote impact op het grond- en oppervlaktewater. Als men dan ook nog eens water gaat oppompen uit beken in deze stroomgebieden, dan kan dat een grote impact hebben op de betrokken beken. Sommige kleine beken zijn bovendien ecologisch uniek en zeer kwetsbaar. Ze vormen de habitat voor enkele zeldzame dieren zoals de beekprik, de rivierdonderpad en de grote modderkruiper. Om de leefomgeving van deze dieren te beschermen mag er dus vanaf nu niet langer water opgepompt worden uit diverse beken. Voor Bocholt gaat het om alle beken in het stroomgebied van de Abeek en een groot deel van het stroomgebied van de Warmbeek.

Op dit permanent captatieverbod zijn er enkele uitzonderingen toegestaan:

1. weidepompen voor het drenken van vee;
2. hulpdiensten in geval van nood (als er geen alternatieve waterbron beschikbaar is);
3. als er toelating is van de waterbeheerder;
4. nachtvorstberegening in de fruitteelt