Nieuwsbericht

Vogelgriep: maatregelen

8 januari 2022

Intussen is gebleken dat het bij de uitbraak van vogelgriep in Bocholt, gaat om de hoogpathogene en dus uiterst besmettelijke variant. Vandaag, 8 januari 2022, worden alle dieren van het bedrijf vergast en opgeruimd.

Er is een beschermingszone ingesteld met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km rond het getroffen bedrijf.

https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1sdAPbVX0EyyJorW21X_C-sRNv5Ul86qW&ll=51.195564030528836%2C5.5909618186111265&z=13

Rond de beschermingszone komen borden te staan met de boodschap: “Aviaire influenza – Beschermingszone – het verplaatsen van en handel in pluimvee, vogels en eieren is gereglementeerd”

In deze beschermings- en bewakingszone gelden strikte maatregelen:

Wie binnen deze zone pluimvee heeft, moet de maatregelen strikt opvolgen: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp 

In de loop van deze week zullen de bewoners van de betrokken zones een duidelijke communicatie ontvangen.