Nieuwsbericht

Vogelgriep: aangifte pluimvee

10 januari 2022

Rond het bedrijf waar enkele dagen geleden vogelgriep werd vastgesteld, is een beschermingszone van 3 km afgebakend. Wie binnen deze zone pluimvee houdt, is verplicht om de maatregelen strikt op te volgen en aangifte te doen van het pluimvee dat hij of zij houdt.

Alle bewoners binnen deze perimeter krijgen de eerstkomende dagen een brief met richtlijnen en een aangifteformulier. Dat kan men digitaal terugsturen naar vogelgriep@bocholt.be, binnenbrengen op ‘t Huis van de gemeente of deponeren in de grijze brievenbus, buiten aan het gemeentehuis.

Deze aangifte moet gebeuren vóór maandag 17 januari 2022  om 12u00!

Brief inwoners 3 km bescherrmingszone