Nieuwsbericht

Laatste oproep voor wie nog een vaccinatie wenst

7 maart 2022

Noord-Limburgse vaccinatiecentra bouwen de activiteiten sterk af

De vaccinatiecentra van Lommel en Peer zullen op 30 maart (voorlopig) hun laatste dag draaien. Iedereen die recht had op een vaccinatie is ondertussen meermaals uitgenodigd. Daarom plant het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) voorlopig geen nieuwe campagnes. Voor wie toch nog een vaccinatie ontbreekt, of voor wie nog een traject wil starten, rest er nog één vrij inloopmoment.

Voor de opstart van de vaccinatiecampagnes moeten we terug naar februari 2021. Op vraag van het AZG startte de ELZ Noord-Limburg 2 vaccinatiecentra op in Lommel en Peer. Inwoners van de gemeenten Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt konden op uitnodiging vrijblijvend en volgens leeftijd hun eerste prikken komen halen. Later volgden de jongeren van 12 tot 18, de boosterprikken en de kinderen vanaf 5 jaar. Personen met een verminderde immuniteit werden zelfs een 4de keer uitgenodigd. Samen goed voor 267.000 prikken in totaal. De ELZ kon hiervoor steeds een beroep doen op een mix van meer dan 800 zorgprofessionals en enthousiaste vrijwilligers, waardoor de werking van beide centra als zeer positief ervaren werd.

Momenteel blijft de agenda grotendeels leeg doordat alle bevolkingsgroepen ondertussen langskwamen. Want ook wie niet eerder aanwezig kon zijn, heeft ondertussen een nieuwe kans gekregen om de nodige vaccinaties te verkrijgen. Nu de pandemie in een sterke neerwaartse curve zit, geeft het AZG aan op korte termijn geen nieuwe bevolkingsgroepen meer uit te nodigen.
Aangezien er zich nog steeds inwoners in verschillende vaccinatietrajecten bevinden, willen de vaccinatiecentra in de laatste rechte lijn iedereen de kans bieden om alsnog een prik te laten zetten. Dit kunnen inwoners zijn die hun boosterprik wegens besmetting gemist hebben, maar ook inwoners die nog geen enkel coronavaccin ontvangen hebben. Daarvoor worden er in maart specifieke vrije inloopmomenten voorzien. Het vrije inloopmoment hangt af van het traject. Zo zullen volwassenen en kinderen die nog een volledig traject wensen op te starten al volgende week hun eerste inenting moeten komen halen. Enkel zo zullen die, nog voor de sluiting op 30 maart, hun basisvaccinatie kunnen voltooien met een tweede prik. Het volledige schema met de vrije inloopmomenten en de specifieke doelgroepen is te vinden op http://vaccinatie-noord-limburg.be.

Hoe het na 30 maart precies verder moet, blijft voorlopig onduidelijk. Het clusterteam van de ELZ wacht verdere beslissingen van de federale overheid af en blijft uiteraard, samen met het merendeel van de medewerkers, beschikbaar.