Nieuwsbericht

Nieuwe concessie Voorste Luysmolen

21 maart 2022

Natuurinvest gaat op zoek naar een ondernemende partner die een duurzame herbestemming wil geven aan de voormalige molenaarswoning van de Voorste Luysmolen in Bocholt. De ontwikkeling moet tenminste gedeeltelijk een meerwaarde zijn voor de samenleving in het algemeen en/of de lokale natuurbeleving in het bijzonder.

De prachtige zichten in dit natuurgebied zijn een grote troef maar maken het tegelijk ook minder ideaal om hier drukke horeca of andere luidruchtige activiteiten te organiseren. De tegenovergelegen Luysmolen bevat reeds een horecazaak en een bijkomende activiteit van dit type is voor deze locatie daarom minder geschikt.

Aandachtspunten bij herbestemming van dit vastgoed zijn:

  • Beperken van lawaai- en lichthinder
  • Mobiliteit en parkeermogelijkheden
  • De molenaarswoning ligt op het gewestplan in natuurgebied
  • Molensite Luysmolen is vastgesteld bouwkundig erfgoed
  • Watermolen Luysmolen met omgeving is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht
  • Voor bepaalde bestemmingen kan het zijn dat de lokale stedenbouwkundige overheid een vergunning moet afleveren.

meer info en inschrijven via: https://www.natuurlocaties.be/vastgoedconcessies/bocholt-molenaarswoning