Nieuwsbericht

Akkoord over locatie nieuwe recyclagepark Bocholt/Bree

28 april 2022

De huidige recyclageparken van gemeente Bocholt en stad Bree zijn al geruime tijd aan vervanging toe. Al enkele jaren waren beide gemeenten op zoek naar een perceel grond voor het nieuwe gezamenlijke recyclagepark. Hierover is nu een akkoord bereikt.

Nieuwe locatie voor een gezamenlijk recyclagepark

Gemeente Bocholt en stad Bree kiezen ervoor samen een grond te voorzien waarop Limburg.net in de toekomst het nieuwe recyclagepark zal bouwen. De huidige parken van beide gemeenten zijn al geruime tijd aan vervanging toe. Met deze beslissing kiezen beide gemeenten voor een modern, ruim en gebruiksvriendelijke recyclagepark voor hun inwoners. Hiervoor kopen de gemeente Bocholt en de stad Bree een perceel grond op de hoek van de Hamonterweg (N76), de Heimaaiersstraat en de Mandenvlechtersstraat in Bocholt. Het perceel is eigendom van AGB Bocholt, ligt in de KMO-zone ‘Kanaal’ en heeft een oppervlakte van 1ha 75a 46ca. In Bocholt staat de aankoop op de agenda van de gemeenteraad van vanavond, 28 april. De Breese gemeenteraad bespreekt de aankoop op 2 mei a.s. Beide besturen betalen de helft van de totale aankoopprijs (€ 120.000).

Toegang tot alle recyclageparken van Limburg.net

Met deze beslissing zal Limburg.net in de toekomst een nieuw recyclagepark bouwen op het grondgebied van Bocholt. Dit recyclagepark zal toegankelijk zijn voor alle inwoners van gemeenten met een recyclagepark van Limburg.net. Omgekeerd zullen de inwoners van Bree, net zoals de inwoners van Bocholt, vanaf de sluiting van hun gemeentelijk recyclagepark terecht kunnen op alle recyclageparken van Limburg.net. Doordat ze nu ook toegang krijgen tot de recyclageparken van Peer, Kinrooi, Maaseik en Oudsbergen zullen minimum 90 % van de inwoners op maximum 5 km vogelvlucht van een recyclagepark wonen en kunnen alle inwoners van Bree en Bocholt op maximaal 15 minuten rijden een recyclagepark bereiken. Limburg.net baseert zich immers niet op gemeentegrenzen om de locaties van de parken te bepalen, maar werkt met een ‘vlekkenplan’, waarop de parken zodanig worden ingepland dat een burger, ongeacht zijn woonplaats, binnen het kwartier een recyclagepark van Limburg.net kan bereiken.

Ruim, modern en gebruiksvriendelijk recyclagepark

Ook in het nieuwe recyclagepark zal recycleerbaar afval (bv. kga, aeea*, metalen, papier en karton, ….) nog steeds kosteloos gebracht kunnen worden. Ook wanneer de inwoners niet meer afval brengen dan de voorziene quota, betalen ze niets. Wie meer vervuilt, betaalt wel. De quota zijn ruimschoots voldoende voor gezinnen met een normale jaarlijkse afvalproductie. Een aantal afvalsoorten zijn onmiddellijk betalend (bv. grofvuil en roofing).

Na de bouw van het nieuwe recyclagepark zullen bezoekers meteen ervaren dat het nieuwe recyclagepark een stuk comfortabeler is. Een aanzienlijke uitbreiding van de oppervlakte zorgt voor een veel vlottere doorstroming en een slimmere plaatsing van de containers. Daarnaast zorgen de verzonken containers voor meer gebruiksgemak. Bezoekers hoeven niet langer trappen te beklimmen om hun afval over de rand te tillen.

*Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur