Nieuwsbericht

92ste Sint-Kristoffelbedevaart Bocholt – zondag 26 juni 2022

21 juni 2022

2020 had voor de Bocholter St.-Kristoffelbedevaart een jubileumeditie moeten worden: het was immers de 90ste editie en de organiserende broederschap had net de titel van ‘Koninklijke vereniging’ gekregen. Toen kwam echter de coronapandemie waardoor de edities van 2020 en 2021 in mineur georganiseerd werden. Maar uitstel is geen afstel: de 92ste editie van de voertuigenzegening zal in Bocholt weer ‘leven in de brouwerij’ brengen.

De Kristoffelbedevaart van Bocholt is de oudste in Limburg en de grootste in België. In 1931 vond in Bocholt voor de eerste keer de St.-Kristoffelbedevaart plaats. In Er werden toen 164 auto’s en 135 motoren gewijd. Het hoogtepunt was in de jaren ’70 toen men bijna 4000 voertuigen mocht verwelkomen.

 Wim Nijsen, secretaris en bezieler van de Koninklijke Broederschap: “De laatste zondag van juni is Bocholt het trefpunt voor honderden auto’s, vrachtwagens, tractoren, fietsen, motoren, … Het is een oorverdovend spektakel wanneer al deze voertuigen na de mis van 10u00, dus omstreeks 11u00 langs de zegenstoel rijden om gewijd te worden. Het is intussen ook folklore geworden, maar toch houdt de broederschap vast aan de boodschap van St.-Kristoffel. St.-Kristoffel is de patroonheilige van iedereen die onderweg is. In onze St.-Laurentiuskerk staat een imposant Kristoffelbeeld: men maakte vroeger die St.-Kristoffelbeelden trouwens altijd zo groot omdat het (bij-)geloof vertelde dat ‘als je die dag een beeltenis van de heilige had gezien, je veilig door het verkeer kon gaan’. Bijgeloof heeft intussen plaats gemaakt voor rede: wij zien de wijding als een moment waarvan we hopen dat iedereen eens stil staat bij zijn eigen verkeersgedrag.”

Vanaf 9u00 verzamelen alle voertuigen in het centrum van Bocholt. De leden van de broederschap – die je kan herkennen aan hun rode vlag – wijzen alle voertuigen naar hun plaats: fietsers, speelgoedtractoren en go-carts, old-timers en motoren op het kerkplein, vrachtwagens in Heuvel-, Hoog-, Kapel- en Kerkhofstraat. Auto’s kunnen zich  plaatsen op de aangegeven pleinen en straten. Tractoren verzamelen op het Nevenplein in Kaulille en trekken van daaruit in colonne naar de Reppelerweg. Tot de wijding begint,  kan je medailles, vlagjes, stickers, pins, … kopen om het comité te steunen en de bedevaart van volgend jaar weer mogelijk te maken. Je kan je ook lid maken van de Broederschap.”

Voor wie niet kan komen op zondag, worden er in de week, na de ochtendmis van 8u00, op het kerkplein van de Bocholt, van maandag tot en met woensdag nog auto’s gewijd.

Op maandag 27 juni 2022 zakt het bedevaartcomité af naar het Woon- en zorgcentrum De Voorzienigheid in Bocholt. Om 10u00 wordt daar een kleine zegening van scootmobiels en rollators georganiseerd. Deze duiken immers vaker in het straatbeeld op en verdienen onze extra aandacht en bescherming. Daarna komen de bootjes in de passantenhaven en de kom van Bocholt aan de beurt. Vanaf 11u00 worden daar de aanwezige pleziervaartuigen gewijd.

Onze levensechte Kristoffel die traditioneel de wijding opent, krijgt dit jaar trouwens assistentie krijgen van ‘Stjuf’. Stjuf is de St.-Kristoffelreus van Roermond. Het Remeunse Reuzengilde komt naar Bocholt om de Koninklijke titel van het organiserende comité in de verf te zetten.

Komen dus!