Nieuwsbericht

Tijdelijk onttrekkingsverbod

18 juli 2022

Vanaf zaterdag 16 juli is er in Limburg een algeheel onttrekkingsverbod van toepassing voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Door de aanhoudende droogte en de beperkte neerslag staan de debieten en peilen in de Limburgse waterlopen bijzonder laag. De voor begin volgende week aangekondigde tropische temperaturen en de uitblijvende regen zal de situatie alleen maar verergeren.

Op basis van de besluitvorming van het Limburgse droogteoverleg heeft waarnemend gouverneur Michel Carlier beslist tijdelijk een bijkomend onttrekkingsverbod in te stellen voor het gehele grondgebied van de provincie Limburg. Dit besluit gaat in vanaf zaterdag 16 juli 2022 en vervangt het tijdelijk onttrekkingsverbod dat sinds 13 mei 2022 van kracht was in zuidwest Limburg.

Het besluit, waarin ook een aantal uitzonderingen voor de brandweer en het drenken van vee staan opgenomen, blijft van kracht tot het terug opgeheven wordt. Het permanent onttrekkingsverbod m.b.t. kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten, blijft eveneens gelden.

Het politiebesluit dat dit tijdelijk onttrekkingsverbod regelt kan u hier lezen.