Nieuwsbericht

Melding blauwalg in het kanaal Bocholt-Herentals en Zuid-Willemsvaart

1 augustus 2022

Analyse van de stalen door de Vlaamse Milieumaatschappij d.d. 01/08 bevestigen de aanwezigheid van potentieel toxische blauwalgen op het kanaal Bocholt-Herentals en de Zuid-Willemsvaart.

Omdat er ernstige gezondheidsrisico’s zijn bij contact met de bloei of bij inname van water waarin toxines aanwezig zijn (worden geproduceerd door blauwalgen) adviseren De Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap Zorg & Gezondheid volgende veiligheidsmaatregelen te treffen:

 • Waterrecreatie:
  • algemeen zwemverbod;
  • verbod tot waterski, jetski en aanverwante activiteiten (tubing, wakeboarden,…);
  • algemene ontrading waterrecreatie.
 • Watercaptatie:
  • verbod watercaptatie voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen en het drenken van vee;
  • algemene ontrading watercaptatie

 

De Vlaamse Waterweg beschikt overeenkomstig Artikel 41 van het scheepvaartdecreet over de juridische mogelijkheid om deze activiteiten, indien noodzakelijk, te verbieden.

Alle stakeholders zullen door De Vlaamse Waterweg op de hoogte worden gebracht van de genomen maatregelen.

Voor meer info en het actuele overzicht van waargenomen blauwalgenbloeien op de waterwegen in Vlaanderen zie: https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/blauwalgen-actueel