Nieuwsbericht

Vogelgriep in Bocholt!

21 september 2022

Bewakingszone vogelgriep – 10 km

Het FAVV, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, heeft op 20 september 2022 vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf in Bocholt. Onderzoek bevestigde dat het gaat om de gevaarlijke hoogpathogene variant van het H5N1-virus. Er is een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km rond het bedrijf afgebakend. De bewakingszone omvat onze ganse gemeente en delen van Peer, Bree, Hamont-Achel, Kinrooi, Oudsbergen en Pelt)

Binnen enkele dagen zal het pluimvee op het getroffen bedrijf door een gespecialiseerde firma geruimd worden.

Ondertussen geldt er een ophokplicht binnen de bewakingszone voor alle soorten gevogelte.
Professionele pluimveehouders moeten een inventaris opmaken. Ze krijgen de lijst van het  FAVV en moeten deze lijst ook terug aan hen bezorgen.
Hobbyhouders (ook gezinnen die één of enkele kippen in de tuin houden, maar ook sierpluimveehouders en vogelliefhebbers die soms honderden sierdieren, sportduiven of andere vogels hebben) moeten hun dieren ophokken, maar hoeven geen inventaris binnen te brengen.

Beschermingszone 3 km

Deze maatregelen worden in de eerste plaats genomen om de dieren maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor deze dieren. Het vogelgriepvirus wordt gemakkelijk door contact met wilde vogels of hun uitwerpselen overgedragen.

Ophokplicht

De ophokplicht is bedoeld om wilde vogels buiten de kippenren of het vogelhok te houden. Je moet al je pluimvee ophokken of afschermen. Het afschermen kan gebeuren door de dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. Daarnaast is het ook mogelijk om de dieren buiten te houden, op voorwaarde dat hun terrein of een deel van het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten wordt van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden. Daarnaast moet je al je vogels binnen voederen en drenken of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is. Je mag daarbij geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater geven.

Overzicht van alle matregelen binnen de bewakingszone

  • Alle pluimvee, hobbypluimvee en vogels, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  • Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
  • Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.
  • Ziektetekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels moeten ogenblikkelijk aan de LCE worden gemeld.

Meer info op de website van het FAVV.