Nieuwsbericht

Start houtkantenbeheer in Bocholt

13 oktober 2022

Bocholt kent nog tientallen kilometers houtkanten, langs wegen, paden, akkers en weilanden. Dat is niet toevallig. Houtkanten langs wegen en velden bakenden de grenzen af, beschermden vee en gewassen tegen de weerselementen en leverden eeuwenlang gerief- en brandhout. Daarvoor werden ze om de 7 à 9 jaar gekapt, waarna diezelfde houtkanten weer uit konden groeien tot de volgende beheerbeurt. Dit hakhoutgebruik is al enkele decennia stilgevallen, met als gevolg dat heel wat houtkanten verdwenen. De houtkanten die nog overblijven zijn nu vaak uitgegroeid tot smalle, vaak onstabiele bomenrijen met weinig ondergroei. Jammer, want die verjonging kende tal van voordelen, zowel voor biodiversiteit als voor landbouwgebruik. Veel vogels, vlinders, bijen en andere soorten profiteren immers van de lagere en dichtere struiken in de houtkant om er zich te nestelen of om voedsel te zoeken. Voor landbouwers zorgt de dichte structuur van een houtkant voor bescherming van vee en gewassen tegen weersomstandigheden, brengt het bladafval nutriënten aan die anders onbereikbaar zijn voor de gewassen,… Om deze houtkanten opnieuw in het landschap te krijgen, is het nodig om hakhoutbeheer uit te voeren.

Sinds enkele jaren zorgen het Regionaal Landschap Lage Kempen en Boerennatuur Vlaanderen in samenwerking met de gemeente voor een hernieuwd hakhoutbeheer van de Bocholter houtkanten. Elk jaar spreken gemeente, natuur en landbouw samen af welke houtkanten in aanmerking komen voor de snoeibeurt, waar er bijkomend wordt aangeplant of waar er zones worden afgebakend voor spontane verjonging. Regionaal Landschap Lage Kempen zorgt voor een doordachte planning die rekening houdt met de natuur.

Het vrijgekomen hout wordt ter plaatse versnipperd en vervoerd naar een lokale landbouwer die de snippers verwerkt tot kwalitatieve houtsnippers. Deze snippers worden verkocht aan de energiecoöperatie Landschapsenergie. Zij verwarmen via een biomassaketen en een ondergronds warmtenet de scholencampus (de kleuter- en basisschool De Driehoek en het Biotechnicum), het Proef- en vormingscentrum voor landbouw en het Parochiehuis. De biomassaketel wordt nu bovendien voorzien van een fijnstoffilter.

De geplande werken in de Bocholter houtkanten vinden plaats in de maanden december tot maart.

Ben je zelf geïnteresseerd in het aanleggen van een houtkant op je eigendom of heb je een houtkant waarin achterstallig beheer moet gebeuren? In de winter van 2023-2024 organiseren Regionaal Landschap Lage Kempen en Boerennatuur Vlaanderen hiervoor een samenaankoop. Voor advies op maat kan je, afhankelijk van je persoonlijke situatie, onderstaande organisatoren contacteren.

Algemene coördinatie
& particulieren
Voor landbouwers

 

Fedriek De Paep

fedriek.depaep@rllk.be

Fientje Verbruggen

fientje.verbruggen@boerennatuur.be

 

   

 Meer info:

https://www.houtiglandschap.be/

 

Een gezond houtkanten landschap heeft zowel jonge als oudere bomen.

In houtkanten met veel variatie in structuur vind je heel wat leven.

Alle foto’s: ©RLLK, Koen de Langhe. Illustratie: ©RLLK, Geert De Sutter