Nieuwsbericht

Droogtemaatregelen naar code geel. Tijdelijk onttrekkingsverbod opgeheven in Limburg

14 oktober 2022

De droogtetoestand in Vlaanderen is verder verbeterd. Daarom heeft de Droogtecommissie op donderdag 13 oktober 2022 besloten om het beheerniveau voor droogte af te schalen van niveau 2 (code oranje) naar niveau 1 (code geel).

  • De neerslag van afgelopen weken heeft voor een tijdelijke stijging van afvoeren en waterpeilen van de bevaarbare waterlopen gezorgd, de laatste dagen zien we door de beperkte neerslag op de meeste locaties terug dalingen van peilen en afvoer, er is nog geen structureel herstel.
  • Ook op de onbevaarbare waterlopen treden (tijdelijke) stijgingen van debiet en waterhoogte op. Voor een aantal van deze waterlopen, voornamelijk in de zuidelijke helft van Vlaanderen, worden de ecologische minimumdebieten echter nog steeds niet gehaald.
  • De grondwaterstanden zijn wel verder gestegen. De situatie is verbeterd ten opzichte van 10 dagen geleden, maar de grondwaterstanden zijn zeker nog niet op een normaal niveau voor deze tijd van het jaar.
  • De waterkwaliteitsproblemen als gevolg van de droogte zijn stelselmatig aan het reduceren. Ook de blauwalgen zijn op een aantal locaties verdwenen.
  • De drinkwatervoorziening blijft gewaarborgd. Het Maasdebiet blijft nog voldoende hoog (verantwoordelijk voor ca. 40% van de drinkwaterproductie in Vlaanderen) waardoor de toestand van de drinkwatervoorziening normaal blijft. Ook de verbruikscijfers zijn momenteel zeer laag.
  • De weersvoorspellingen voor deze week geven aan dat het redelijk droog blijft, in het weekend en begin volgende week wordt wel terug neerslag voorspeld. Hierdoor wordt verwacht dat de toestand niet zal verergeren.

Opheffen tijdelijk onttrekkingsverbod

Ook in de provincie Limburg is de toestand verder verbeterd in vergelijking met twee weken geleden. De peilen van de waterlopen hebben in het algemeen ook een stijgende trend. Daarom heeft het provinciaal droogteoverleg donderdagmiddag geadviseerd om het tijdelijk onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen, dat bij besluit van 15 juli 2022 door de gouverneur werd ingevoerd, op te heffen vanaf vrijdag oktober 14 oktober 2022.

permanent onttrekkingsverbod

Welke maatregelen blijven wel van kracht?

Het permanent onttrekkingsverbod op de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen, ingevoerd op 1 januari 2022, blijft van kracht net als de onttrekkingsverboden die omwille van de blauwalgproblematiek van kracht zijn op enkele locaties in Limburg en op de Kempense kanalen.

• Opheffingsbesluit tijdelijk onttrekkingsverbod en informatie permanent onttrekkingsverbod
• Blauwalgen op de onbevaarbare waterlopen, recreatievijvers,…
• Blauwalgen op de bevaarbare waterlopen