Nieuwsbericht

Vogelgriep: stopzetting afbakening

31 oktober 2022

Op 20 september 2022 brak er in onze gemeente vogelgriep uit. Er werd meteen een beschermings- en bewakingszone afgebakend. De volledige gemeente Bocholt viel in deze zones. Sinds deze week is de afbakening van deze zones opgeheven.

Er geldt dus geen algemene afscherm- en ophokplicht meer voor particuliere houders van pluimvee. Toch raadt FAVV iedereen sterk aan om zijn dieren te blijven afschermen.

Ook al is het ophokken of afschermen van de dieren voor hobbyhouders niet meer verplicht, voeren en drinken moet wel nog steeds binnen of afgeschermd gebeuren. Voor pluimveehouders is er alleen voor de loopvogels een versoepeling: ook zij moeten niet meer verplicht worden opgehokt of afgeschermd. Ook hier geldt dat het voeren en drinken nog steeds binnen of afgeschermd moet gebeuren.