Nieuwsbericht

Lillerbaan afgesloten voor rioleringswerken

9 november 2022

LILLERBAAN AFGESLOTEN VOOR RIOLERINGSWERKEN

Vandaag, 9 november, is de firma Ambaro in opdracht van nv Aquafin gestart met rioleringswerken in de Rooie Pier, de Lillerbaan en de Souheideweg in Kaulille.

Met deze werken wil Aquafin de hoeveelheid ongezuiverd afvalwater die in de Warmbeek terechtkomt, verminderen. Nu komt bij hevige regenval nog veel overtollig water uit de riolering terecht in de Warmbeek. Door een ondergronds bergbezinkingsbekken te bouwen, worden de piekdebieten opgevangen en na de regenval terug in de riolering gevoerd. Deze ingreep is een onderdeel van een groter project om de waterkwaliteit van de Warmbeek te verbeteren.

De meeste ingrepen vinden plaats op het grondgebied van Pelt (St.-Huibrechts-Lille) maar er moet ook een verbinding gemaakt worden tussen de grachten langs de Rooie Pier en de Souheideweg op het grondgebied van Bocholt. De grachten langs de Rooie Pier worden bovendien vergroot zodat ze regenwater kunnen bufferen en piekdebieten kunnen opvangen.

Voor deze werken is sinds vandaag dus de Lillerbaan ter hoogte van de kruising met de Rooie Pier en de Souheideweg voor alle verkeer afgesloten. Dit zal nog duren tot het einde van de werken, vermoedelijk op 2 december.

Het plaatselijk verkeer is verwittigd door de aannemer. Maar de aannemer had nagelaten om de gemeenten Pelt en Bocholt, de hulpdiensten en de Lijn te verwittigen dat er voor het doorgaand verkeer een omleiding noodzakelijk was. De gemeente wil beklemtonen dat ze dus geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor het feit dat er geen omleiding was opgezet. Intussen hebben we samen met de aannemer alles in het werk gesteld om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De nodige omleiding is vandaag nog opgezet. Het verkeer vanuit Kaulille moet de omleiding nemen via de Steenweg op Kleine Brogel, Zavelstraat, Torenstraat en Peerderbaan om in St.-Huibrechts-Lille te geraken (en visa versa).

Het gemeentebestuur van Bocholt betreurt deze gebrekkige communicatie (van de aannemer) en hoopt dat de daaruit volgende problemen tot en minimum beperkt bleven.