Nieuwsbericht

Werken Grote Baan (N73) op schema, aannemer reorganiseert werf

21 november 2022

Samen met Peer en Oudsbergen vernieuwt onze gemeente de Baan naar Bree – Grote Baan (N73) in Peer, Oudsbergen en Bocholt. Het project is een samenwerking tussen de drie lokale besturen, rioolbeheerder Fluvius en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Riolering in Reppelerweg en Weversstraat klaar

Op 3 oktober zijn de riolerings- en wegenwerken gestart. In de Reppelerweg en de Weversstraat is de riolering inmiddels vernieuwd. De wegenis wordt er nog afgewerkt. Als die klaar zijn, start de aannemer in de Bessenstraat met de vernieuwing van de riolering en de heraanleg van de rijweg.

Fasering werken herbekeken

Net zoals in veel sectoren heeft de aannemer te kampen met leveringsproblemen van de materialen. Daarom heeft hij de fasering van de werken aangepast zodat de werken eind april toch klaar zullen geraken. Dit heeft geen invloed op de verkeerssituatie. Het éénrichtingsverkeer van Bree naar Peer blijft gelden.

Op grondgebied van Bocholt worden voorbereidende werken voor de fietspaden uitgevoerd in de berm zonder dat het verkeer daarbij gestoord wordt.

Verkeer wisselt van rijstrook

Binnenkort start de aannemer ook met werken aan de zuidkant van de Baan naar Bree tussen rotonde Erperheidestraat tot Heikantstraat & Bessenstraat. Tot aan de kerstvakantie zal het verkeer van Bree richting Peer dus geregeld van rijstrook wisselen.

Éénrichtingsverkeer Bree naar Peer blijft gelden

Tot aan het einde van de werken rij je over één rijbaanhelft in enkelrichting van Bree naar Peer. In omgekeerde richting volg je een omleiding via Meeuwen. Vanuit Peer rij je rond via de Deusterstraat, Peerderbaan, Weg op Bree, Soetebeek en Meeuwerkiezel.

Blijf op de hoogte

Alle info vind je op www.oudsbergen.be/N73. Hier kan iedereen zich trouwens inschrijven op deze digitale nieuwsbrief.

De aannemer blijft jullie ook op de hoogte houden met werfbrieven bij bijvoorbeeld fasewijzigingen of als jullie inrit tijdelijk niet bereikbaar is met de wagen.

Een vraag over omleiding of bereikbaarheid, contacteer de omgevingsmanager van AWV: bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be.