Coronanieuws Bocholt

Coronanieuws Bocholt

NIEUWSTE RICHTLIJNEN (update 30 juli)

  • Zolang er geen vaccin is en het Covid19-virus niet verdwenen is, zijn alle maatregelen erop gericht om uitbreiding te voorkomen. Het beperken van sociale contacten, afstand houden en het respecteren van de hygiënemaatregelen blijven uiterst belangrijk.

De lokale veiligheidscel van de gemeente heeft in de zitting van 28 juli 2020 haar advies omtrent de modaliteiten hiervan gegeven.
In die context worden aanvullend op de bepalingen van het ministerieel besluit van 28 juli 2020, bijkomende richtlijnen vastgelegd voor de gemeente Bocholt.

Politieverordening-tot-extra-maatregelen-in-het-kader-van-de-bestijding-van-het-Covid-19-virus


Hieronder vind je link naar de meest recente versie van de lijst met ‘meest gestelde  vragen’ of FAQ’s en nieuwsbrieven:

Federale overheid 29 juli 2020 – geldig vanaf 29 juli 2020

Politiebesluit provincie Limburg 31 juli 2020 – geldig vanaf 31 juli 2020 

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen die ingaan op woensdag 29 juli 2020. Ze situeren zich op drie niveaus: federaal, lokaal en individueel.

  1. FEDERAAL

Sociale bubbel
De sociale bubbel wordt teruggebracht tot 5 steeds dezelfde personen per gezin en dit tot eind augustus. Personen onder 12 jaar tellen niet mee. Binnen deze bubbel kan/hoeft de veiligheidsafstand niet altijd gegarandeerd te zijn, toch blijft het nodig om ook hier steeds voorzichtig te zijn. Met mensen die niet in de bubbel zitten moet de veiligheidsafstand steeds worden gerespecteerd.

Evenementen
De lokale besturen worden gevraagd alle evenementen ‘scrupuleus’ te herbekijken en bij mogelijke gevaren deze te annuleren. De toepasselijke protocollen dienen steeds te worden gerespecteerd. De bezoekersaantallen bedragen maximaal 100 personen bij indoor-activiteiten en 200 bij outdoor-activiteiten. Mondmaskers zijn in beide gevallen verplicht.

Samenscholingen
Niet-begeleide activiteiten worden beperkt tot max. 10 personen (personen onder 12 jaar worden niet meegeteld). Dit geldt ook voor recepties, banketten, huwelijksfeesten… Uitzonderingen zijn zomerkampen, sportkampen, enz.

Werk
Telewerk wordt heel sterk aanbevolen

Winkelen
Winkelen dient voortaan terug alleen te gebeuren, tenzij ter begeleiding van een minderjarige of een andere persoon die deze begeleiding nodig heeft, en wordt in tijd beperkt tot 30 minuten.

  1. LOKAAL

Er wordt gevraagd om de maatregelen krachtdadig te handhaven en op te treden waar nodig.
Indien de epidemiologische situatie het vereist moeten er snel en lokale maatregelen worden uitgevaardigd.

  1. INDIVIDUEEL

Naast de federale en lokale pijler wordt er nadrukkelijk gesproken van een derde pijler: de individuele aanpak waarbij elk van ons zichzelf voortdurend de vraag moet stellen: “Wat kan ik zelf allemaal doen om mezelf en mijn geliefden te beschermen?”.

De boodschap is hier eenvoudig: iedereen moet zich aan de regels houden. Immers: het vermijden van contacten = het vermijden van risico.

Zorg goed voor jezelf en voor de anderen!

Volg het Corona-nieuws via de Bocholt-app

Op de Bocholt-app is een nieuw nieuwsblok toegevoegd waarop het allerlaatste nieuws over het Corona-virus dadelijk wordt getoond. Download de Bocholt-app nu nog gratis via Google play of de App-Store.

  • voor al je vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689 (Voor mensen met een Nederlands GSM-abonnement: +32 (0)78 15 17 71).
  • voor  al je vragen over de economische aspecten: 0800 120 33
  • www.info-coronavirus.be/nl
  • voor alle hulpvragen een hulpaanbod in Bocholt: Bocholt Helpt