Coronanieuws Bocholt (update 23 oktober 2020)

Coronanieuws Bocholt (update 23 oktober 2020)

Zolang er geen vaccin is en het Covid19-virus niet verdwenen is, zijn alle maatregelen erop gericht om uitbreiding te voorkomen.
Het beperken van sociale contacten, afstand houden en het respecteren van de hygiënemaatregelen blijven uiterst belangrijk. Klik hier voor de meest recente cijfers voor Bocholt (Zorgatlas).

Met onmiddellijke ingang vanaf 23 oktober

 1. Sportevenementen: alle professionele sportwedstrijden binnen en buiten verlopen zonder publiek. Alle amateurwedstrijden worden opgeschort (trainen kan wel nog).
  Jeugdwedstrijden voor jongeren tot 18 jaar blijven toegelaten, maar er mag maar één persoon uit het gezin komen kijken. Het aanbieden en nuttigen van drank en voedsel blijft verboden.
  Zwembaden blijven open.
  Kinderen tot 12j mogen nog aan contactsport doen, ook indoor.
 2. Hoger onderwijs: de bezettingsgraad wordt herleid tot maximaal 20% mét mondmaskerplicht, behalve voor practica waarvoor dat niet mogelijk is. De regel geldt niet voor eerstejaars
  (bezettingsgraad tot 50%).
 3. Indoor culturele evenementen: maximum 40 personen. Indien voldoende garanties voor coronaproof organisatie, en mits 1,5 meter-regel en mondmasker, kan het tot maximum 200 personen.
  Het aanbieden van drank en voedsel is verboden. De uitzonderingsmaatregel waarbij men hoger dan 200p kan gaan, wordt tijdelijk opgeschort tot 19/11/2020.
 4. Jeugdactiviteiten
  1. +12j: enkel nog buitenactiviteiten toegelaten, met mondmaskerplicht, voor -12j is het sterk aangeraden.
  2. Tijdens schoolperiodes zijn er geen overnachtingen toegelaten. Tijdens de herfstvakantie kan het volgende:
   • -12 jaar kan overnachten, geen limiet op het aantal overnachtingen;
   • 12-14 jaar kan als het gaat over minstens vier opeenvolgende nachten;
   • geen overnachtingen voor kinderen ouder dan 14 jaar.
 5. Openbaar vervoer: elke overheid waakt er binnen zijn bevoegdheid over dat de capaciteit van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren optimaal is om crowding (te veel volk op één plaats) te vermijden.
 6. Pretparken worden tijdelijk gesloten.
 7. Dierentuinen: indoor ruimtes worden gesloten; het aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden.
 8. Telewerk blijft de regel. Er wordt met de werkgeversfederaties overlegd om een responsabiliserende monitoring op te zetten zodat men de regel van telewerk overal toepast waar het moet.

Vanaf 19 oktober:

Het Overlegcomité heeft kennisgenomen van de zorgwekkende epidemiologische toestand, waarbij het volledige land zich sinds vandaag op basis van de COVID-19 barometer op alarmniveau 4 bevindt (zeer hoge alertheid).

De druk op de ziekenhuizen en op de continuïteit van de niet-COVID-19 zorg neemt toe. Sommige ziekenhuizen kampen met personeelsuitval. Ook is er een verhoogde druk op de eerstelijnszorg, met name de huisartsengeneeskunde.

Het aantal COVID-patiënten op intensieve zorg ligt vandaag 2,5 keer hoger dan eind maart.

Om te vermijden dat ziekenhuizen in de problemen komen, scholen moeten sluiten, de economie stilvalt en al teveel mensen zouden vereenzamen door een algehele lockdown heeft het Overlegcomité een reeks maatregelen beslist:

 • Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon
 • Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
 • Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
 • Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening.
 • Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kerstmarkten zijn verboden.
 • Cafés en restaurants worden gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22u00. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22u00. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20u00.
 • Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24u00 en 5u00, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.
 • Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23 oktober. Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding.
 • Sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.

De maatregelen gaan in op 19 oktober en gelden voor één maand, na 14 dagen volgt een evaluatie.

Meer info over de aangepaste maatregelen: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/covid-19-alarmniveau-4-gaat-strengere-regels-vanaf-maandag-19-oktober

 

Hieronder vind je de link naar de meest recente versie van de lijst met ‘meest gestelde  vragen’ of FAQ’s en nieuwsbrieven:

Federale overheid 21/10/2020 – geldig vanaf  19 oktober 2020

Volg het Corona-nieuws via de Bocholt-app

Op de Bocholt-app is een nieuw nieuwsblok toegevoegd waarop het allerlaatste nieuws over het Corona-virus dadelijk wordt getoond. Download de Bocholt-app nu nog gratis via Google play of de App-Store.