Meditatieweekend-Thuiskomen in de stilte

Meditatieweekend-Thuiskomen in de stilte

22 August 2021

Veel gezamelijke meditatiemomenten (met inleidende tekst) , mogelijkheid tot deelnemen aan de diensten van de zusters en persoonlijke stille tijd
Thema: “Zeg jij voor mij,stilte,wat ik niet kan”

Stiltedagen bij een kloostergemeenschap is
een uitgelezen kans om het innerlijk leven
aandacht te geven.De stilte en het dagritme
van de monialen scheppen ruimte om het
verlangen in de diepere lagen van onszelf te horen.

Bewust worden van eigen wijsheid kan alleen
als we een time-out inlassen om het innerlijke
kompas te raadplegen en te ontdekken wat ons
drijft,wat we willen loslaten en wat we tot volle
ontplooiing willen laten komen.

Het zijn dagen in teken van stilte die helend kan
zijn om je bronnen te leren kennen:wat leeft
er in mezelf,welke kant wil ik op,waar vind ik
de kracht en welke weerstanden ervaar ik?
Het ritme van de abdij helpt ,ook meditaties.

Contact
Vosheuvelstraat 39 Bocholt 3950 BE