Algemene informatie en wetgeving

Algemene informatie en wetgeving

Wat

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (een coördinatie van het decreet ruimtelijke ordening) voert vernieuwingen in op drie belangrijke punten: vergunningen, planologie en handhaving.

Die vernieuwingen beogen vooral vereenvoudigde en transparantere procedures en een grotere rechtszekerheid voor burgers en lokale besturen.

Hoe aanvragen

Voor bijkomende informatie over wat mag, kan en niet mag of kan op vlak van verkavelen, bouwen en renoveren, kun je op afspraak langskomen bij de dienst omgeving.