Melding omgevingsvergunning

Melding omgevingsvergunning

Wat

Vanaf 01/01/2018 werd de stedenbouwkundige vergunning vervangen door de omgevingsvergunning! Ook voor de melding wijzigt de procedure. 

Wanneer je een perceel grond wilt kopen, (ver)bouwplannen hebt enzovoort, moet je er rekening mee houden dat aan dit perceel een aantal voorschriften zijn gebonden. Zo zijn er stedenbouwkundige voorschriften, verkavelingsvoorschriften of voorschriften die opgenomen zijn in het bijzonder plan van aanleg (BPA) of in het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). 

Meldingsplicht van werken 
Voor een aantal ingrepen is de vergunningsplicht vervangen door de meldingsplicht. 

Het gaat bijvoorbeeld over:

 • het openbreken van een gevel voor het plaatsen van een grote raampartij
 • interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken
 • oprichting van bijgebouwen, aangebouwd aan een woning, met een maximale oppervlakte van 40 m2 per perceel

Wanneer een melding van toepassing is vind je hier terug: melding

Je stelt nog steeds een dossier op maar de procedure die je dossier doorloopt is erg kort. 

Omgevingsvergunning vereist

 • Voor het bouwen, verbouwen, herbouwen van gebouwen 
 • Voor het plaatsen, afbreken, herbouwen of uitbreiden van constructies 
 • Voor het wijzigen van de hoofdfunctie van een gebouw 
 • Voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden in een gebouw (vb. bijmaken van een appartement, maken van een studio of kamer,…) 
 • Voor het vellen van grote bomen (bomen die op één meter hoogte een stamomtrek hebben van één meter of meer) 
 • Voor het ontbossen 
 • Voor het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem 
 • Voor het gebruiken van een grond als opslag of parking 
 • Voor het plaatsen van verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt (woonwagens, kampeerwagens, tenten,…) 
 • Voor het aanleggen of wijzigen van recreatieve terreinen (tennisveld, zwembad,…)  

Geen vergunning nodig 
Voor een aantal kleine ingrepen is geen vergunning meer nodig. Maar informeer je eerst goed vooraleer je iets doet! (vrijstelling) 

Hoe aanvragen

Meldingen dienen digitaal te gebeuren via het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid. Afhankelijk van welke werken je gaat uitvoeren, moet je al dan niet plannen laten opmaken door een architect. 
Indien de medewerking van een architect niet vereist is en je ondervindt moeilijkheden bij het ingeven van het dossier, dan kan je hiervoor ook terecht bij de dienst omgeving. De dienst omgeving helpt je met het ingeven van het dossier na afspraak. 

Procedure

Binnen de 30 dagen na ontvangst van de melding dient het college van burgemeester en schepenen een beslissing te nemen (aktename). De aktename verneem je via het omgevingsloket (mail). De dag nadat de aktename plaatsvond mogen de werken al starten.  

Kostprijs

 • Aktename melding stedenbouwkundige handelingen: € 30,00