Conceptnota Beleidsplan Ruimte Limburg

Conceptnota Beleidsplan Ruimte Limburg

Wat

Het provinciebestuur van Limburg werkt aan een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor Limburg: het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL). De provincie heeft een conceptnota opgemaakt. De conceptnota geeft de ambitie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg kernachtig weer, schetst een gewenst perspectief voor de toekomst in 2040 en bevat een aantal ruimtelijke strategieën om dat wensbeeld te bereiken.

In het gewenste toekomstperspectief streven we naar Limburg als dynamische en aantrekkelijke regio. Een aantal hoofdlijnen geven verdere invulling aan die ambitie:

 • een belevingsvol netwerk op mensenmaat
 • vlotte mobiliteit voor iedereen
 • hoogkwalitatieve open ruimte
 • sterke ontwikkelingsregio met internationale allure
 • voortrekkersrol in de energietransitie
 • Limburg, een sterk merk voor en door partnerschap.

Zes doelgerichte ruimtelijke strategieën vertalen de weg naar het gewenste toekomstperspectief. Ze geven de richting aan voor de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg op de lange termijn.

 1. De ruimtelijke regionale eigenheid respecteren
 2. Kernen en strategische gebieden versterken
 3. Vervoersverbindingen uitbouwen
 4. De open ruimte versterken
 5. Een gedifferentieerde economie faciliteren
 6. Hernieuwbare energie ruimtelijk integreren

Hoe aanvragen

Je kunt de conceptnota van het BRL downloaden via www.limburg.be/brlconceptnota

Proces Beleidsplan Ruimte Limburg

Op 20 maart 2019 nam de provincieraad ook de officiële startbeslissing voor dat BRL. Toen werd ook de focusnota goedgekeurd als sluitstuk van de voorbereidende fase en als basis voor het vervolgproces. De daarop volgende conceptnota was het eerste document in de formele procedure.
Van 21 november 2019 tot en met 21 januari 2020 werd er een werd er een publieke raadpleging gehouden over de conceptnota. Tijdens die periode kon iedereen zijn/haar zienswijze op de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg kenbaar maken bij de provincie Limburg.

De gemeente Bocholt organiseert in opdracht van de provincie een ter inzagelegging voor het plan-MER van het Beleidsplan Ruimte Limburg: affiche en kennisgeving.