Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Bocholt (GRS)

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Bocholt (GRS)

Wat

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) is een beleidsdocument: het geeft de visie van het bestuur op de ruimtelijke ontwikkeling van Bocholt. Het geeft plaats aan wonen, werken, natuur en recreatie in de gemeente. Het structuurplan geeft niet van perceel tot perceel aan wat kan en niet kan, maar wel wat Bocholt in zijn geheel van plan is met de ruimte waarover het beschikt.