Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s)

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s)

Wat

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) legt de bestemming en inrichting van een gebied vast. Ligt je perceel in een RUP, dan bepaalt dit plan waaraan je project moet voldoen. Ligt je perceel in een RUP, dan bepaalt dit plan hoe je project er zou moeten uitzien.

Volgende RUP’s zijn in Bocholt van toepassing: