Stedenbouwkundige attesten

Stedenbouwkundige attesten

Wat

Sta je op het punt om een stuk grond of een woning te kopen? Ben je van plan om te (ver)bouwen maar wil je eerst meer zekerheid over de slaagkansen van je project? Dan kan je best een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo kan je zonder veel kosten en zonder risico meer duidelijkheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Let op! Het attest is nog geen omgevingsvergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest. 

Hoe aanvragen 

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen hebt je geen architect nodig. Je moet ook geen eigenaar van de betrokken grond zijn.  Het attest wordt verleend op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp.  Je kan je baseren op volgend formulier.

Je moet het stedenbouwkundig attest aanvragen bij de instantie die bevoegd is voor het afleveren van een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Voor particulieren is dit bijna altijd de gemeente. Dit doe je best digitaal.

Voor vragen over dit alles kan je steeds contact opnemen met de dienst Omgeving. 

Procedure

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag tot omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handeling/verkaveling) niet worden gewijzigd of tegengesproken, als: 

  • in de periode van gelding van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften;  
  • de verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden; 
  • het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.Let op ! Een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest. 

Kostprijs

  • Aflevering stedenbouwkundig attest: € 10,00