Stedenbouwkundige inlichtingen / uittreksels

Stedenbouwkundige inlichtingen / uittreksels

Wat

Bocholt moet verplicht een plannenregister bijhouden. Dit register is een gegevensbestand dat voor de volledige gemeente weergeeft welke plannen en verordeningen van toepassing zijn: 

  • bestemmingsplannen zoals het gewestplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen en bijzondere plannen van aanleg; 
  • eventuele stedenbouwkundige verordeningen. 

Daarnaast moet ze ook een vergunningenregister bijhouden waar de relevante stedenbouwkundige informatie over alle percelen van de gemeente wordt bijgehouden. In dit gegevensbestand zijn alle beslissingen terug te vinden die in het verleden over een perceel genomen werden. Deze informatie kan betrekking hebben op: 

  • stedenbouwkundige aanvragen – omgevingsaanvragen; 
  • verkavelingsaanvragen; 
  • PV’s van bouwovertredingen; 
  • afgegeven stedenbouwkundige en planologische attesten. 

Hoe aanvragen

Aanvragen dienen digitaal te gebeuren via: notarisinfo@bocholt.be. 

Procedure

De dienst omgeving heeft 30 dagen de tijd om de gevraagde documenten op te stellen. 

Kostprijs

  • Afgifte van stedenbouwkundige uittreksels, uittreksel plannenregister, uittreksel vergunningenregister: € 25,00 per perceel. 
  • Afgifte van stedenbouwkundige inlichtingen: € 50,00 per 5 percelen.