Stratenplan, luchtfoto’s, gewestplan

Stratenplan, luchtfoto’s, gewestplan

Wil je plannen bekijken van Bocholt zoals het stratenplan, het gewestplan, luchtfoto’s, het grootschalig referentiebestand,… dan kan je deze tot op perceelsniveau raadplegen op www.geopunt.be.

De website Geopunt (opent in nieuw venster) maakt de kaart van Vlaanderen en de geografische gegevens nog meer toegankelijk voor burgers, ondernemingen, verenigingen en overheidsdiensten. Op die website kun je de geografische informatie uit de vroegere Geo-Loketten van de Vlaamse overheid raadplegen over bevoegdheden van de Vlaamse overheid, zoals milieu, erfgoed, landbouw of economie.

Als je een onroerend goed wenst te kopen, kun je op Geopunt de nodige informatie zichtbaar maken:

  • bouwen en ruimtelijke ordening (gebouwen en percelen, recht van voorkoop)
  • natuur en milieu (bossen, Vlaams Ecologisch Netwerk, overstromingsgebieden, riolering)
  • mobiliteit (openbaar vervoer, parkings, waterwegen)
  • cultuur, sport en vrije tijd (cultureel erfgoed, toerisme)
  • onderwijs (scholen)
  • welzijn, gezondheid en gezin (kinderopvang, zorginstellingen)
  • economie (landbouw, bedrijventerreinen).

Je vindt er ook historische kaarten.

Gewestplannen en ruimtelijke verordeningen kun je raadplegen op het nieuwe Geoportaal ruimtelijke plannen en verordeningen(opent in nieuw venster) van Departement Omgeving. Je kunt de ruimtelijke plannen ook nog raadplegen als kaartlaag op Geopunt.