Sociale huurwoning

Sociale huurwoning

Wat 

Iedereen heeft recht op een betaalbare, kwalitatieve woning. Dankzij sociale huurwoningen hebben ook mensen met een beperkt inkomen toegang tot goede woningen. 

Om je in te kunnen schrijven voor een sociale huurwoning moet je voldoen aan een aantal voorwaarden: 

  • Minstens 18 jaar oud zijn 
  • Een bescheiden inkomen hebben 
  • Geen woning of bouwgrond in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben 
  • Nederlandstalig zijn of bereid Nederlands te leren 
  • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister 

Let er wel op dat de wachtlijsten lang zijn. Toch is het belangrijk om jezelf in te schrijven om eventuele andere rechten te openen. 

Het OCMW van Bocholt werkt samen met het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg en de Sociale Huisvestingsmaatschappij Kempisch Tehuis.  

Voor wie 

Je woont en verblijft in Bocholt. 

Je hebt een woonnood en/of je denkt te voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. 

Hoe aanvragen 

Kom persoonlijk langs op een spreekuur of maak een afspraak bij de sociale dienst van OCMW Bocholt. 

Meebrengen 

  • ID-kaart + pincode van alle gezinsleden boven de 18 jaar die wensen ingeschreven te worden  
  • ID-kaart van alle minderjarige gezinsleden (of een kopie voor –en achterkant hiervan)