Verwaarlozing woningen en gebouwen

Verwaarlozing woningen en gebouwen

Wat

Verwaarlozing van woningen en gebouwen opsporen is een bevoegdheid van de gemeente. De gemeente Bocholt houdt een verwaarlozingsregister bij.
Dit register kan ook handelspanden of bedrijfsruimten bevatten wanneer ze gelegen zijn op een perceel kleiner dan 5 are.
Wanneer ze gelegen zijn op een perceel groter dan 4 are, vallen ze onder de regelgeving over leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

Wanneer

Een woning of gebouw geldt als verwaarloosd wanneer het ernstige, zichtbare en storende gebreken en tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbekking dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten. Er wordt een technisch verslag gebruikt om een pand te beoordelen. Wanneer het pand minstens 18 punten heeft, wordt het als verwaarloosd beschouwd.

Gevolgen van een opname in het verwaarlozingsregister

De belasting voor een verwaarloosde woning of een verwaarloosd gebouw bedraagt:
• € 1.200,00 (twaalf maanden na opname in het verwaarlozingsregister)
• € 2.400,00 (tweede opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het verwaarlozingsregister)
• € 3.600,00 (derde opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het leegstandsregister, alsook latere verjaardagen van de opname in het verwaarlozingsregister).

Jaarlijks wordt bij de verjaardag van de opname in het verwaarlozingsregister nagegaan of er een vrijstelling toegekend kan worden. Indien een vrijstelling wordt toegekend, blijft men in de trap waarin men zicht bevon. Jaren van vrijstelling tellen dus niet mee voor de berekening van de belasting.

Een bijkomend gevolg is dat er een recht van voorkoop rust op woningen in het verwaarlozingsregister.

Klik hier voor het volledige belastingsreglement op de verwaarlozing van woningen en gebouwen.

Schrapping uit het verwaarlozingsregister

Een woning kan geschrapt worden uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen wanneer de zakelijk gerechtigde bewijst dat de woning of het gebouw geen indicaties van verwaarlozing meer vertoont die 18 punten of meer zouden opleveren in het technisch verslag.